แขวงสวนจิตรลดา

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สวนจิตรลดา เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่ราชการ ตั้งชื่อตามสวนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต

แขวงสวนจิตรลดา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Suan Chilada
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงสวนจิตรลดา
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงสวนจิตรลดา
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.737 ตร.กม. (0.671 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด5,917 คน
 • ความหนาแน่น3,406.45 คน/ตร.กม. (8,822.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100203
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงสวนจิตรลดาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

สถานที่สำคัญภายในแขวง แก้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1002&rcodeDesc=เขตดุสิต 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.