แขวงวชิรพยาบาล

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วชิรพยาบาล เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและสถานศึกษา

แขวงวชิรพยาบาล
วชิรพยาบาล
อักษรไทยแขวงวชิรพยาบาล
อักษรโรมันKhwaeng Wachiraphayaban
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.074 ตร.กม. (0.415 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[2]
 • ทั้งหมด10,596 คน
 • ความหนาแน่น9,865.92 คน/ตร.กม. (25,552.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100202
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. "ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549." (PDF). กรุงเทพมหานคร.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1002&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 1 กรกฎาคม 2563.