แขวงวชิรพยาบาล

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วชิรพยาบาล เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและสถานศึกษา

แขวงวชิรพยาบาล
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wachiraphayaban
วชิรพยาบาล
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงวชิรพยาบาล
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงวชิรพยาบาล
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.074 ตร.กม. (0.415 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด9,661 คน
 • ความหนาแน่น8,995.35 คน/ตร.กม. (23,297.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100202
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงวชิรพยาบาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1002&rcodeDesc=เขตดุสิต 2564. สืบค้น 17 เมษายน 2565.