แขวงวชิรพยาบาล

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วชิรพยาบาล เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและสถานศึกษา

แขวงวชิรพยาบาล
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wachiraphayaban
วชิรพยาบาล
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงวชิรพยาบาล
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงวชิรพยาบาล
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.074 ตร.กม. (0.415 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด8,844 คน
 • ความหนาแน่น8,234.64 คน/ตร.กม. (21,327.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100202
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงวชิรพยาบาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1002&rcodeDesc=เขตดุสิต 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.