แขวงบางพลัด

แขวงในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางพลัด เป็นเขตการปกครองระดับแขวง 1 ใน 4 แห่งของเขตบางพลัด ซึ่งได้แก่ แขวงบางพลัด แขวงบางอ้อ แขวงบางบำหรุ แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร[3] เดิมเป็นพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่ามาก่อน แต่ในปัจจุบันมีความเจริญอย่างรวดเร็วและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น

แขวงบางพลัด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Phlat
วัดภาณุรังษี
แผนที่เขตบางพลัด เน้นแขวงบางพลัด
แผนที่เขตบางพลัด เน้นแขวงบางพลัด
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางพลัด
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด3.296 ตร.กม. (1.273 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด21,450 คน
 • ความหนาแน่น6,507.89 คน/ตร.กม. (16,855.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10700
รหัสภูมิศาสตร์102501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางพลัดตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

เส้นทางหลัก แก้

อ้างอิง แก้

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1025&rcodeDesc=เขตบางพลัด 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา