แขวงบางอ้อ

แขวงในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′59″N 100°30′41″E / 13.799616°N 100.511254°E / 13.799616; 100.511254

บางอ้อ เป็นเขตการปกครองระดับแขวง 1 ใน 4 แห่งของเขตบางพลัด ซึ่งได้แก่ แขวงบางพลัด แขวงบางอ้อ แขวงบางบำหรุ แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร[3] บางอ้อเป็นชุมชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในปัจจุบันมีความเจริญอย่างรวดเร็วและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น แต่เดิมเป็นพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่า สวนผลไม้นานาชนิด เต็มไปด้วยลำน้ำคูคลองมากมาย ที่ลาดชายตลิ่งปกคลุมหนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้น้ำ โดยเฉพาะต้นอ้อ อันเป็นที่มาชื่อบางนี้

แขวงบางอ้อ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang O
มัสยิดบางอ้อ ศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิมสายเปอร์เซีย หรือชาวแขกแพในไทย
มัสยิดบางอ้อ ศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิมสายเปอร์เซีย หรือชาวแขกแพในไทย
แผนที่เขตบางพลัด เน้นแขวงบางอ้อ
แผนที่เขตบางพลัด เน้นแขวงบางอ้อ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางพลัด
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.846 ตร.กม. (1.099 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด23,920 คน
 • ความหนาแน่น8,404.78 คน/ตร.กม. (21,768.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10700
รหัสภูมิศาสตร์102502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2310 มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านนี้เรื่อยมา และมีความหลากหลายของผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม ทั้งจีน มอญ และมุสลิม และชื่อของย่านบางอ้อ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังปรากฏชื่อใน "นิราศวัดเจ้าฟ้า" ซึ่งประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ดังความว่า

ถึงบางอ้อคิดจะใคร่ได้ไม้อ้อ ทำแพนซอเสียงแจ้วเที่ยวแอ่วสาว
แต่ยังไม่เคยเชยโฉมประโลมลาว สุดจะกล่าวกล่อมปลอบให้ชอบใจ

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงบางอ้อตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

เส้นทางหลัก แก้ไข

สถานที่สำคัญ แก้ไข

 • สำนักงานเขตบางพลัด
 • โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี
 • โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
 • โรงเรียนวัดวิมุตยาราม (ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98)
 • โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี (ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94)
 • โรงเรียนบางอ้อศึกษา (ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84/1)
 • โรงเรียนศานติวิทยา (ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1)
 • สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ

ศาสนสถาน แก้ไข

 • วัดวิมุตยาราม
 • วัดฉัตรแก้วจงกลณี
 • วัดสามัคคีสุทธาวาส
 • มัสยิดดารุลอิหฺซาน
 • มัสยิดบางอ้อ

อ้างอิง แก้ไข

 1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1025&rcodeDesc=เขตบางพลัด 2564. สืบค้น 29 เมษายน 2565.
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา