วัดสามัคคีสุทธาวาส

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสามัคคีสุทธาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน ส่วนที่ธรณีสงฆ์มีจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 12 ไร่ 8 ตารางวา

วัดสามัคคีสุทธาวาส
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสามัคคีสุทธาวาส, วัดบางพระครู
ที่ตั้งเลขที่ 481 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก) รักษาการแทนเจ้าอาวาส
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสามัคคีสุทธาวาสสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมมีชื่อว่า วัดบางพระครู ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดสามัคคีสุทธาวาส" เมื่อ พ.ศ. 2505 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2445[1] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 16 เมตร ยาว 20.20 เมตร ด้านการศึกษา วัดได้จัดให้มาการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2504 นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในวัด ปัจจุบัน พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส[2]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะมีอุโบสถกว้าง 16 เมตร ยาว 20.20 เมตร ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตัก 6 ศอก พร้อมด้วยพระอัครสาวก กุฏิสงฆ์จำนวน 14 หลัง เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์กว้าง 12.30 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 และศาลาการเปรียญกว้าง 19.80 เมตร ยาว 14.77 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484[3]

อ้างอิง แก้

  1. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2021-02-02.
  2. "วัดสามัคคีสุทธาวาส". พระสังฆาธิการ.
  3. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 306.