แขวงบางซื่อ

แขวงในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางซื่อ เป็นแขวงหนึ่งในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แขวงบางซื่อ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Sue
ภาพจากสถานีเตาปูน
แผนที่เขตบางซื่อ เน้นแขวงบางซื่อ
แผนที่เขตบางซื่อ เน้นแขวงบางซื่อ
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางซื่อ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.762 ตร.กม. (2.225 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด77,277 คน
 • ความหนาแน่น13,411.49 คน/ตร.กม. (34,735.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10800
รหัสภูมิศาสตร์102901
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางซื่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตบางซื่อ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่แขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1029&rcodeDesc=เขตบางซื่อ 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.