แขวงวงศ์สว่าง

แขวงในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วงศ์สว่าง เป็นแขวงหนึ่งในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แขวงวงศ์สว่าง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wong Sawang
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
แผนที่เขตบางซื่อ เน้นแขวงวงศ์สว่าง
แผนที่เขตบางซื่อ เน้นแขวงวงศ์สว่าง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางซื่อ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.783 ตร.กม. (2.233 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด42,320 คน
 • ความหนาแน่น7,318.00 คน/ตร.กม. (18,953.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10800
รหัสภูมิศาสตร์102902
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงวงศ์สว่างตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตบางซื่อ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่แขวงและตำบลข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1029&rcodeDesc=เขตบางซื่อ 2564. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565.