แขวงลาดยาว

แขวงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แขวงลาดยาว เป็นท้องที่การปกครองแห่งหนึ่งของเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แขวงลาดยาว
อักษรไทยแขวงลาดยาว
อักษรโรมันKhwaeng Lat Yao
เขตจตุจักร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด10.69 ตร.กม. (4.13 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[2]
 • ทั้งหมด42,560 คน
 • ความหนาแน่น3,981.29 คน/ตร.กม. (10,311.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10900
รหัสภูมิศาสตร์103001
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงลาดยาวมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงลาดยาวได้แก่

ถนนสายรอง ได้แก่

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานที่สำคัญของแขวงลาดยาวได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1030&statType=1&year=61 2562. สืบค้น 15 สิงหาคม 2562.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดยาว และตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (พิเศษ 138 ง): 28–34. 3 ธันวาคม 2546.