เปิดเมนูหลัก

แขวงลาดยาว

แขวงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
แขวงลาดยาว
Khwaeng Lat Yao
สถิติ
กรุงเทพมหานคร
เขต: จตุจักร
พื้นที่: 10.69 ตร.กม.[1]
ประชากร: 42,560 คน[2] (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น: 3,981.29 คน/ตร.กม.
รหัสไปรษณีย์: 10900
รหัสทางภูมิศาสตร์: 103001

แขวงลาดยาว เป็นท้องที่การปกครองแห่งหนึ่งของเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงลาดยาวมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคมแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1030&statType=1&year=61 2562. สืบค้น 15 สิงหาคม 2562.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดยาว และตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (พิเศษ 138 ง): 28–34. 3 ธันวาคม 2546.