แขวงลาดยาว

แขวงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ลาดยาว เป็นท้องที่การปกครองแห่งหนึ่งของเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แขวงลาดยาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Lat Yao
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนที่เขตจตุจักร เน้นแขวงลาดยาว
แผนที่เขตจตุจักร เน้นแขวงลาดยาว
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด10.69 ตร.กม. (4.13 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด39,304 คน
 • ความหนาแน่น3,676.71 คน/ตร.กม. (9,522.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10900
รหัสภูมิศาสตร์103001
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงลาดยาวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตจตุจักร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงลาดยาวได้แก่

ถนนสายรอง ได้แก่

สถานที่สำคัญ แก้

สถานที่สำคัญของแขวงลาดยาวได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1030&rcodeDesc=เขตจตุจักร 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดยาว และตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (พิเศษ 138 ง): 28–34. 3 ธันวาคม 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2012-07-28.