เปิดเมนูหลัก

สถานีเตาปูน (อังกฤษ: Tao Poon Station, รหัส PP16/BL10) เป็นสถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า ตัวสถานียกระดับอยู่เหนือจุดตัดถนนประชาราษฎร์ สาย 2 กับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (แยกเตาปูน) สถานีเตาปูนเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้ามหานคร 2 สาย ได้แก่ คือสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และเป็นสถานีเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้า (Interchange Station) เพียงสถานีเดียวของเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 2 สายในปัจจุบัน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (เฉพาะสายสีม่วง) และเปิดให้บริการเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ในสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-เตาปูน)

เตาปูน
Tao Poon
Tao Poon stn. 2018 JAN.jpg
สถานีเตาปูน
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง สายฉลองรัชธรรม 
 สายเฉลิมรัชมงคล 
รหัสสถานีPP16/BL10
ที่ตั้งบางซื่อ
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
แผนที่เว็บไซต์ BEM
ข้อมูลอื่น
วันที่เปิดให้บริการ6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (สายสีม่วง)
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-เตาปูน)
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00 น.
ผู้ให้บริการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบสถานียกระดับ
รูปแบบชานชาลา สายฉลองรัชธรรม  เกาะกลาง
 สายเฉลิมรัชมงคล  ด้านข้าง
(ชานชาลาต่างระดับ)
จำนวนชานชาลา4
ทางออก4
บันไดเลื่อน22
ลิฟต์5
จุดเชื่อมต่อ
รถโดยสารประจำทาง

ในอนาคต หลังการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน - ท่าพระ และสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ - ครุใน สถานีเตาปูนจะเป็นสถานีที่สามารถโดยสารรถไฟฟ้าไปยังปลายทางได้ทั้ง 4 ทิศทาง ได้แก่ ท่าพระ - หลักสอง (สายสีน้ำเงิน) และ คลองบางไผ่ - ครุใน (สายสีม่วง)

ประวัติแก้ไข

ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการสถานีเตาปูน (6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560) รถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินยังคงเปิดให้บริการเดินรถในช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ และส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - ท่าพระ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ชั้นใน จำเป็นต้องโดยสารรถโดยสารปรับอากาศเชื่อมต่อ (Shuttle Bus) ที่ให้บริการโดย ขสมก. ระหว่างสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ หรือรถไฟสปรินเทอร์เชื่อมต่อ (Shuttle Train) ที่ให้บริการโดย รฟท. (เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน วันจันทร์ - วันเสาร์) ระหว่างสถานีบางซ่อน (ที่หยุดรถไฟบางซ่อน ของ รฟท.) - สถานีบางซื่อ (สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ของ รฟท.)[1]

จนกระทั่งวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในขณะนั้นได้ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557[2][3] ให้ดำเนินการเร่งรัดการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ - เตาปูน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร และได้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เป็นผู้เดินรถ

หลังจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ - เตาปูน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสามารถเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าได้ที่สถานีเตาปูน โดยไม่ต้องแตะเหรียญหรือบัตรโดยสารออกจากระบบ รถไฟสปรินเทอร์เชื่อมต่อ (Shuttle Train) จึงยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และรถโดยสารปรับอากาศเชื่อมต่อ (Shuttle Bus) ยุติให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560[4]

ที่ตั้งแก้ไข

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชานชาลาสายสีม่วง
ชานชาลา 4  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 3  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
U3
ชานชาลาสายสีน้ำเงิน
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 2  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีท่าพระ (เปิดให้บริการ ธันวาคม พ.ศ. 2562 - มีนาคม พ.ศ.2563)
ชานชาลา 1  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีหลักสอง
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-4, ศูนย์บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ป้ายรถตู้รับส่ง เกตเวย์ แอท บางซื่อ, ตลาดสดมณีพิมาน

เนื่องจากเป็นสถานีปลายทางรวมถึงเปิดใช้ชานชาลาเพียงฝั่งเดียว ผู้โดยสารที่มาจากสถานีคลองบางไผ่ หรือสถานีหลักสอง เมื่อถึงแล้วจะต้องลงจากขบวนทั้งหมด ส่วนผู้โดยสารที่จะโดยสารไปยังสถานีคลองบางไผ่ หรือสถานีหลักสองก็จะใช้ชานชาลาร่วมกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสถานีรายทาง โดยผู้โดยสารจะต้องรอจนกว่าผู้โดยสารที่มาจากสถานีรายทางออกจากขบวนรถทั้งหมด และรอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสภาพรถไฟฟ้าให้เรียบร้อยเสียก่อน

รายละเอียดสถานีแก้ไข

รูปแบบแก้ไข

เป็นสถานีลอยฟ้า โดยชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเป็นชานชาลากลาง (Station with Central Platform) ส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะเป็นชานชาลาแบบข้าง (Station with Side Platform) โดยชานชาลาของรถไฟฟ้าทั้งสองสายจะวางในแนวตั้งฉากกันตามทิศทางการเดินรถไฟฟ้าทั้งสองสาย

ทางเข้า-ออกแก้ไข

 • 1 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 1
 • 2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 2, ตลาดมณีพิมาณ
 • 3 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ฝั่งมุ่งหน้าแยกประชาชื่น
 • 4 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางโพ

การจัดสรรพื้นที่แก้ไข

แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย

 • 4 ชั้นชานชาลาที่ 3 และ 4 สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
 • 3 ชั้นชานชาลาที่ 1 และ 2 สำหรับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยาย บางซื่อ-ท่าพระ
 • 2 ชั้นออกบัตรโดยสาร

เวลาให้บริการ[5]แก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายเฉลิมรัชมงคล
BL38 หลักสอง จันทร์ - อาทิตย์ 06:00 23:30
สายฉลองรัชธรรม
PP01 คลองบางไผ่ จันทร์ - ศุกร์ 06:00 23:24
เสาร์
อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
06:18 23:24

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

 • ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 (ฝั่งไปทางแยกประชาชื่น) สาย 50 65 66 97
 • ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 (ฝั่งไปทางแยกบางโพ) สาย 16 30 66 505
 • ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี สาย 16 30 50 65 97 505

การเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าแก้ไข

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

 • ตลาดมณีพิมาน (ตลาดเตาปูน)
 • เกตเวย์ แอท บางซื่อ
 • เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น

อ้างอิงแก้ไข

 1. วันนี้ที่รอคอย! “รถไฟฟ้าสายสีม่วง” ความหวังใหม่ของคนชานเมือง
 2. "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 78/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2559. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562.
 3. ‘บิ๊กตู่’ใช้ ม.44 ไฟเขียวจ้างเดินรถขาดช่วงเตาปูน-บางซื่อ ได้ทันที
 4. แจ้งยุติบริการ shuttle bus สถานีเตาปูน–บางซื่อ รับเดินรถไฟฟ้า เชื่อม 1 สถานี 11 ส.ค. นี้
 5. อัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานคร

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
   สายฉลองรัชธรรม    สถานีปลายทาง
สถานีบางซื่อ
มุ่งหน้า สถานีหลักสอง
   สายเฉลิมรัชมงคล    สถานีบางโพ
มุ่งหน้า สถานีสิรินธร (กำลังก่อสร้าง)