สถานีเตาปูน

สถานีเตาปูน (อังกฤษ: Tao Poon Station; รหัส PP16/BL10) เป็นสถานีรถไฟฟ้าแบบยกระดับเหนือจุดตัดถนนประชาราษฎร์ สาย 2 กับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (แยกเตาปูน) เป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้ามหานคร 2 สาย ได้แก่ คือสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และเป็นสถานีเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้า (Interchange Station) เพียงสถานีเดียวระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 2 สายในปัจจุบัน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้บริการเฉพาะสายสีม่วง และเปิดให้บริการเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ - เตาปูน และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - ท่าพระ

เตาปูน
Tao Poon
MRT (Bangkok) Purple logo.svg  MRT (Bangkok) logo.svg
Tao Poon stn. 2018 JAN.jpg
สถานีเตาปูน
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้บริการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สายสีม่วง)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สายสีน้ำเงิน)
สาย สายฉลองรัชธรรม 
 สายเฉลิมรัชมงคล 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี
เขต/อำเภอบางซื่อ
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลา สายฉลองรัชธรรม  เกาะกลาง
 สายเฉลิมรัชมงคล  ด้านข้าง
(ชานชาลาต่างระดับ)
จำนวนชานชาลา4
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีMRT PP16.svg (สายสีม่วง) MRT BL10.svg (สายสีน้ำเงิน)
ทางออก4
บันไดเลื่อน22
ลิฟต์5
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00 น.
ประวัติ
เปิดให้บริการ6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (สายสีม่วง)
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (สายสีน้ำเงิน)
ที่ตั้ง
แผนที่จากเว็บไซต์บีอีเอ็ม

ในอนาคต หลังการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ - ครุใน สถานีเตาปูนจะเป็นสถานีที่สามารถโดยสารรถไฟฟ้าไปยังปลายทางได้ทั้ง 4 ทิศทาง ได้แก่ ท่าพระ - หลักสอง (สายสีน้ำเงิน) และ คลองบางไผ่ - ครุใน (สายสีม่วง)

ประวัติแก้ไข

ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการสถานีเตาปูน (6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560) รถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินยังคงเปิดให้บริการเดินรถในช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ และส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - ท่าพระ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ชั้นใน จำเป็นต้องโดยสารรถโดยสารปรับอากาศเชื่อมต่อ (Shuttle Bus) ที่ให้บริการโดย ขสมก. ระหว่างสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ หรือรถไฟสปรินเทอร์เชื่อมต่อ (Shuttle Train) ที่ให้บริการโดย รฟท. (เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน วันจันทร์ - วันเสาร์) ระหว่างสถานีบางซ่อน (ที่หยุดรถไฟบางซ่อน ของ รฟท.) - สถานีบางซื่อ (สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ของ รฟท.)[1]

จนกระทั่งวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในขณะนั้นได้ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557[2][3] ให้ดำเนินการเร่งรัดการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ - เตาปูน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร โดยให้ รฟม. เจรจาร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้เป็นผู้เดินรถตลอดสาย และได้เปิดให้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นับจากวันนั้น สถานีเตาปูนก็ได้กลายเป็นสถานีปลายทางของระบบรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 2 สายในปัจจุบัน โดยผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อเนื่องได้ทันที โดยไม่ต้องแตะบัตรโดยสารออกจากระบบ จึงได้ยกเลิกรถไฟสปรินเทอร์เชื่อมต่อเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และยกเลิกรถโดยสารปรับอากาศเชื่อมต่อเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ในช่วง พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 สถานีเตาปูนเคยทำหน้าที่เป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) แทนสถานีบางซื่อ แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสถานีปลายทางอีกต่อไป เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เปิดใช้งาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-ท่าพระ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่ทั้งนี้ สถานีเตาปูนยังคงทำหน้าที่เป็นสถานีปลายทางสำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ต่อไป จนกว่าการก่อสร้างส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ จะแล้วเสร็จ

ที่ตั้งแก้ไข

แยกเตาปูน (จุดบรรจบระหว่างถนนประชาราษฎร์ สาย 2 กับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี) ในพื้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

 
ป้ายสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูน (สายสีน้ำเงิน)
 
ป้ายสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูน (สายสีม่วง)
U4
ชานชาลาสายสีม่วง
ชานชาลา 3  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่ (15.00 น. - 23.24 น.)
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 4  สายฉลองรัชธรรม  มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่ (06.00 น. - 15.00 น.)
U3
ชานชาลาสายสีน้ำเงิน
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 2  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีบางโพ - สถานีสิรินธร - สถานีท่าพระ
(มุ่งหน้าสถานีปลายทางท่าพระ)
ชานชาลา 1  สายเฉลิมรัชมงคล  มุ่งหน้า สถานีบางซื่อ - สถานีเพชรบุรี - สถานีสุขุมวิท
(มุ่งหน้าสถานีปลายทางหลักสอง)
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-4, ศูนย์บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ป้ายรถตู้รับส่ง เกตเวย์ แอท บางซื่อ, ตลาดสดมณีพิมาน

เนื่องจากสถานีเตาปูนทำหน้าที่เป็นทั้งสถานีชุมทางสำหรับตัดระยะในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 - 09.00 น.) ของสายสีน้ำเงิน[4] และสถานีปลายทางสำหรับสายสีม่วง การใช้งานสถานีจึงมีการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

 • ชานชาลาสายสีน้ำเงิน เนื่องมาจากมีการปรับแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพด้วยการแยกระหว่างขบวนไปสถานีเตาปูน และสถานีท่าพระ เฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า รถไฟฟ้าที่สิ้นสุดที่สถานีเตาปูน จะใช้ชานชาลาที่ 2 เป็นชานชาลาปลายทาง ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีท่าพระ จะต้องออกจากขบวนรถ แล้วรอรถขบวนถัดไปที่ชานชาลาฝั่งตรงข้าม
 • ชานชาลาสายสีม่วง เนื่องจากเป็นสถานีปลายทาง เมื่อขบวนรถจากสถานีคลองบางไผ่มาถึงสถานีเตาปูนแล้ว ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสถานีรายทางจะต้องลงจากขบวนรถทั้งหมด และเนื่องจากเป็นชานชาลาเกาะกลาง ผู้โดยสารที่จะโดยสารไปยังสถานีคลองบางไผ่จะใช้ชานชาลาร่วมกับผู้โดยสารจากสถานีรายทาง โดยผู้โดยสารที่จะโดยสารไปยังสถานีคลองบางไผ่จะต้องรอจนกว่าผู้โดยสารจากสถานีรายทางลงจากขบวนรถทั้งหมด และรอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสภาพของรถไฟฟ้าให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จะปรับรูปแบบการเดินรถเทียบชานชาลาเป็นช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 06.00 น. - 15.00 น. ขบวนรถจะจอดรับ-ส่ง ที่ชานชาลาหมายเลข 4 และเวลา 15.00 น. - 23.24 น. ขบวนรถจะจอดรับ-ส่ง ที่ชานชาลาหมายเลข 3 [5]

รายละเอียดสถานีแก้ไข

รูปแบบแก้ไข

เป็นสถานีลอยฟ้า โดยชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเป็นชานชาลากลาง (Station with Central Platform) ส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะเป็นชานชาลาแบบข้าง (Station with Side Platform) โดยชานชาลาของรถไฟฟ้าทั้งสองสายจะวางในแนวตั้งฉากกันตามทิศทางการเดินรถไฟฟ้าทั้งสองสาย

ทางเข้า-ออก[6][7]แก้ไข

 • 1 ซอยนำชัย, ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางโพ (ลิฟต์)
 • 2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 1 (ลิฟต์)
 • 3 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 2, ตลาดมณีพิมาณ (ลิฟต์)
 • 4 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ฝั่งมุ่งหน้าแยกประชาชื่น

การจัดสรรพื้นที่แก้ไข

แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย

 • 4 ชั้นชานชาลาที่ 3 และ 4 สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
 • 3 ชั้นชานชาลาที่ 1 และ 2 สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 • 2 ชั้นออกบัตรโดยสาร

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายเฉลิมรัชมงคล
ชานชาลาที่ 1
  หลักสอง
(ผ่านบางซื่อ)
จันทร์ - ศุกร์ 05:56 23:30
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
05:53 23:30
ชานชาลาที่ 2
  ท่าพระ จันทร์ - ศุกร์ 05:56 00:07
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
05:59 00:07
สายฉลองรัชธรรม
ชานชาลาที่ 3 และ 4
  คลองบางไผ่ จันทร์ - ศุกร์ 06:02 23:19
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
06:18 23:24

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

 • ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 (ฝั่งไปทางแยกประชาชื่น) สาย 50 65 66 97
 • ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 (ฝั่งไปทางแยกบางโพ) สาย 16 30 66 505
 • ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี สาย 16 30 50 65 97 505

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. วันนี้ที่รอคอย! “รถไฟฟ้าสายสีม่วง” ความหวังใหม่ของคนชานเมือง
 2. "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 78/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2559. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |year= (help)
 3. ‘บิ๊กตู่’ใช้ ม.44 ไฟเขียวจ้างเดินรถขาดช่วงเตาปูน-บางซื่อ ได้ทันที
 4. รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน แจ้งรูปแบบการให้บริการเดินรถไฟฟ้า
 5. ประชาสัมพันธ์ การปรับรูปแบบการใช้งานชานชาลาสถานีเตาปูน สายสีม่วง , สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563
 6. แผนผังสถานีเตาปูน
 7. รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีบางซ่อน
มุ่งหน้า สถานีคลองบางไผ่
   สายฉลองรัชธรรม    สถานีปลายทาง
สถานีบางโพ
มุ่งหน้า สถานีท่าพระ
   สายเฉลิมรัชมงคล    สถานีบางซื่อ
มุ่งหน้า สถานีหลักสอง