แขวงถนนนครไชยศรี

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ถนนนครไชยศรี เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีขนาดพื้นที่เกินกึ่งหนึ่งของเขต ตั้งชื่อตามถนนในพื้นที่คือถนนนครไชยศรี

แขวงถนนนครไชยศรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Thanon Nakhon Chai Si
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงถนนนครไชยศรี
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงถนนนครไชยศรี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.282 ตร.กม. (2.039 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด44,541 คน
 • ความหนาแน่น8,432.60 คน/ตร.กม. (21,840.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100206
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงถนนนครไชยศรีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1002&rcodeDesc=เขตดุสิต 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.