แขวงถนนนครไชยศรี

แขวงในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ถนนนครไชยศรี เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีขนาดพื้นที่เกินกึ่งหนึ่งของเขต

แขวงถนนนครไชยศรี
แผนที่เขตดุสิต เน้นแขวงถนนนครไชยศรี
อักษรไทยแขวงถนนนครไชยศรี
อักษรโรมันKhwaeng Thanon Nakhon Chai Si
เขตดุสิต
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.282 ตร.กม. (2.039 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[2]
 • ทั้งหมด52,300 คน
 • ความหนาแน่น9,901.55 คน/ตร.กม. (25,644.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10300
รหัสภูมิศาสตร์100206
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตดุสิต มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. "ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549." (PDF). กรุงเทพมหานคร. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2020-06-24. สืบค้นเมื่อ 2021-08-11.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1002&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 1 กรกฎาคม 2563.