แขวงอรุณอมรินทร์

แขวงในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อรุณอมรินทร์ [อะ-รุน-อำ-มะ-ริน][3] เป็นแขวงแขวงหนึ่งในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นย่านการค้าและเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นมาก ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้พื้นที่บางแห่งในแขวงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

แขวงอรุณอมรินทร์
วัดดุสิตารามวรวิหารตั้งอยู่ในแขวงอรุณอมรินทร์
วัดดุสิตารามวรวิหารตั้งอยู่ในแขวงอรุณอมรินทร์
อักษรไทยแขวงอรุณอมรินทร์
อักษรโรมันKhwaeng Arun Ammarin
เขตบางกอกน้อย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.758 ตร.กม. (1.065 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[2]
 • ทั้งหมด20,166 คน
 • ความหนาแน่น7,311.82 คน/ตร.กม. (18,937.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10700
รหัสภูมิศาสตร์102009
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงอรุณอมรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตบางกอกน้อย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[4]

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงอรุณอมรินทร์ ได้แก่

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1020&statType=1&year=61 2562. สืบค้น 15 สิงหาคม 2562.
  3. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 56.
  4. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงศิริราช และตั้งแขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (202): 1099. 21 พฤศจิกายน 2534.