แขวงบางบำหรุ

แขวงในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แขวงบางบำหรุ เป็นเขตการปกครองระดับแขวง 1 ใน 4 แห่งของเขตบางพลัด ซึ่งได้แก่ แขวงบางพลัด แขวงบางอ้อ แขวงบางบำหรุ แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร[3] เดิมเป็นพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่ามาก่อน แต่ในปัจจุบันมีความเจริญอย่างรวดเร็วและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น

แขวงบางบำหรุ
อักษรไทยแขวงบางบำหรุ
อักษรโรมันKhwaeng Bang Bamru
เขตบางพลัด
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.332 ตร.กม. (0.900 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[2]
 • ทั้งหมด18,514 คน
 • ความหนาแน่น7,939.11 คน/ตร.กม. (20,562.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10700
รหัสภูมิศาสตร์102503
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงบางบำหรุตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

เส้นทางหลักแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1025&statType=1&year=61 2562. สืบค้น 15 สิงหาคม 2562.
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ราชกิจจานุเบกษา