แขวงบางยี่ขัน

แขวงในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางยี่ขัน เป็นเขตการปกครองระดับแขวงหนึ่งในสี่แห่งของเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร[3]

แขวงบางยี่ขัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Yi Khan
ทิวทัศน์แขวงบางยี่ขัน
ทิวทัศน์แขวงบางยี่ขัน
แผนที่เขตบางพลัด เน้นแขวงบางยี่ขัน
แผนที่เขตบางพลัด เน้นแขวงบางยี่ขัน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางพลัด
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด2.886 ตร.กม. (1.114 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด24,972 คน
 • ความหนาแน่น8,652.81 คน/ตร.กม. (22,410.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10700
รหัสภูมิศาสตร์102504
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงบางยี่ขันตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางตอนใต้ของเขตบางพลัด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1025&rcodeDesc=เขตบางพลัด 2564. สืบค้น 29 เมษายน 2565.
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ราชกิจจานุเบกษา