แขวงวัดสามพระยา

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัดสามพระยา เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและเขตการค้า

แขวงวัดสามพระยา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wat Sam Phraya
วังบางขุนพรหม
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงวัดสามพระยา
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงวัดสามพระยา
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.522 ตร.กม. (0.202 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด2,533 คน
 • ความหนาแน่น4,852.49 คน/ตร.กม. (12,567.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100112
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงวัดสามพระยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2566. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2567.