แขวงตลิ่งชัน

แขวงในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตลิ่งชัน เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แขวงตลิ่งชัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Taling Chan
วัดไก่เตี้ย
แผนที่เขตตลิ่งชัน เน้นแขวงตลิ่งชัน
แผนที่เขตตลิ่งชัน เน้นแขวงตลิ่งชัน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.183 ตร.กม. (2.001 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด24,106 คน
 • ความหนาแน่น4,650.97 คน/ตร.กม. (12,046.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10170
รหัสภูมิศาสตร์101902
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงตลิ่งชันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตตลิ่งชัน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1019&rcodeDesc=เขตตลิ่งชัน 2564. สืบค้น 26 เมษายน 2565.