แขวงบางขุนพรหม

แขวงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางขุนพรหม เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตสถานที่ราชการและเขตการค้า

แขวงบางขุนพรหม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang khun Phrom
พระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงบางขุนพรหม
แผนที่เขตพระนคร เน้นแขวงบางขุนพรหม
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.458 ตร.กม. (0.177 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด3,927 คน
 • ความหนาแน่น8,574.24 คน/ตร.กม. (22,207.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10200
รหัสภูมิศาสตร์100111
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางขุนพรหมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของเขตพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1001&rcodeDesc=เขตพระนคร 2564. สืบค้น 17 เมษายน 2565.