วัง

(เปลี่ยนทางจาก พระราชวัง)
บทความนี้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ วัง (แก้ความกำกวม)

วัง หรือ พระราชวัง เป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของประมุขของประเทศหรือผู้นำผู้มีตำแหน่งสูงในหลายประเทศในยุโรปเช่นประเทศฝรั่งเศส และ อิตาลี นอกจากนั้นยังเป็นคำที่ใช้สำหรับสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่แต่ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากในตัวเมืองที่สร้างสำหรับเจ้านาย หรือผู้มีตระกูล ในปัจจุบันวังหรือพระราชวังหลายแห่งเปลี่ยนไปใช้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือสำนักงานรัฐบาล หรือโรงแรม

ด้านหน้าของพระราชวังดุสิต

ที่อยู่อาศัยของประมุขแห่งรัฐของต่างประเทศแก้ไข

ที่อยู่อาศัยของหัวหน้ารัฐบาลของต่างประเทศแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ วัง