นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (อังกฤษ: Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland[2]) เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแห่งสหราชอาณาจักร การกำหนดนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินต่าง ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์, รัฐสภา, พรรคการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นหนึ่งในสี่อำมาตย์นายก ซึ่งหมายถึงผู้บริหารสูงสุดทั้งสี่ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ บอริส จอห์นสัน หัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2019

นายกรัฐมนตรีแห่ง
สหราชอาณาจักร
Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg
ตรารัฐบาลในสมเด็จฯ
Boris Johnson official portrait.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
บอริส จอห์นสัน

ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2019
การเรียกขานท่านนายกรัฐมนตรี
(ไม่เป็นทางการ)
เดอะไรต์ออนะระเบิล
(สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ)
ท่านผู้นำ
(การทูตระหว่างประเทศ)
สมาชิกของสภาสามัญชน
คณะรัฐมนตรี
สภาองคมนตรี
สภาบริติช-ไอริช
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
จวนบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระตามพระราชอัธยาศัย
โดยธรรมเนียมว่านายกรัฐมนตรียังได้รับความไว้วางใจจากสภาสามัญชน
ผู้ประเดิมตำแหน่งเซอร์ รอเบิร์ต วอลโพล
โดยพฤตินัยในตำแหน่งขุนคลังเอก
สถาปนา4 เมษายน ค.ศ. 1721
เงินตอบแทน142,500 ปอนด์[1]
เว็บไซต์www.gov.uk/government/
organisations/prime-ministers-office-10-downing-street

คณะรัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด ๆ แต่ดำรงอยู่ด้วยธรรมเนียมประเพณีการปกครองที่มีมาช้านาน โดยกำหนดให้กษัตริย์จะต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลผู้สามารถทำให้สภาสามัญชนไว้วางใจในตัวเขาได้ บุคคลนั้นมักจะเป็นผู้นำพรรคหรือกลุ่มทางการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายที่ครองเสียงจำนวนมากที่สุดในที่ประชุม ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาโดยทันทีแต่เกิดจากพัฒนาการในอดีตที่ค่อย ๆ สะสมทีละเล็กน้อยในช่วงเวลาสามร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางกฎหมายที่สภาได้ตราขึ้นมากมายก็ดี พัฒนาการทางการเมืองก็ดี หรือตลอดจนเหตุร้ายต่างๆก็ดี โดยตำแหน่งนี้มีต้นกำเนิดครั้งแรกในช่วงข้อตกลงการปฏิวัติ (ค.ศ. 1688–1720) ซึ่งทำให้อำนาจสูงสุดถูกย้ายจากกษัตริย์มาที่สภา[3] แม้ว่าในทางพฤตินัย กษัตริย์ยังทรงไว้ซึ่งอิทธิพลซึ่งฝังรากรึกอยู่กับกลุ่มอำนาจทางการเมือง แต่ในทางนิตินัยแล้ว นายกรัฐมนตรีคือหัวหน้ารัฐบาลตามกฎหมาย ฉะนั้นการที่กษัตริย์จะยังคงปกครองประเทศทางอ้อมได้ จึงต้องอาศัยการปกครองผ่านนายกรัฐมนตรีซึ่งสามารถชักจูงเสียงข้างมากในสภาได้

โดยตำแหน่งแล้ว นายกรัฐมนตรียังดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ควบคู่กันอีก อาทิ ขุนคลังเอก, รัฐมนตรีกิจการพลเรือน และได้รับสิทธิพิเศษให้พำนักอยู่ในบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง ตลอดที่ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีอาจเสนอชื่อสมาชิกสภาสามัญชนคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนเมื่อใดก็ได้

อดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่แก้ไข

ปัจจุบันมีอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งล้วนแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีในรัชสมัย สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทั้งสิ้น

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Frequently Asked Questions". Parliament.uk. สืบค้นเมื่อ 25 February 2016.
  2. "prime minister definition". Cambridge Dictionaries Online. Cambridge University Press. สืบค้นเมื่อ 12 February 2014.
  3. "George I". สืบค้นเมื่อ 4 April 2014.