รัฐบาลสหราชอาณาจักร

รัฐบาลในสมเด็จฯ

รัฐบาลสหราชอาณาจักร (อังกฤษ: Government of the United Kingdom) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลในสมเด็จฯ (HM Government) บ้างเรียกลำลองว่า รัฐบาลบริติช (British Government) เป็นรัฐบาลกลางของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ[1]

รัฐบาลในสมเด็จฯ
เวลส์: Llywodraeth ei Fawrhydi
ไอริช: Rialtas a Shoilse
แกลิกสกอต: Riaghaltas a Mhòrachd
HM Government logo.png Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government) (2022).svg
ภาพรวม
ก่อตั้งค.ศ. 1707 (1707)
รัฐสหราชอาณาจักร
ผู้นำนายกรัฐมนตรี (ริชี ซูแน็ก)
แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ (สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3)
หน่วยงานหลักคณะรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร
กระทรวงหน่วยงานระดับกระทรวง 23 หน่วยงาน หน่วยงานไม่ใช่ระดับกระทรวง 20 หน่วยงาน
รับผิดชอบต่อรัฐสภาสหราชอาณาจักร
งบประมาณประจำปี882,000 ล้านปอนด์
สำนักงานใหญ่บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง
เว็บไซต์www.gov.uk แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล และเลือกรัฐมนตรีที่เหลือทั้งหมด นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอาวุโสที่สุดอื่นอยู่ในคณะกรรมการวินิจฉัยสั่งการสูงสุด เรียก คณะรัฐมนตรี[1] รัฐมนตรีล้วนเป็นสมาชิกรัฐสภา และรับผิดชอบต่อรัฐสภา รัฐบาลต้องอาศัยรัฐสภาออกกฎหมายหลัก[2] ซึ่งหมายความว่า ในทางปฏิบัติ รัฐบาลต้องได้รับเลือกตั้งใหม่อย่างมากทุกห้าปี พระมหากษัตริย์ทรงเลือกหัวหน้าพรรคซึ่งน่าจะครองเสียงข้างมากในรัฐสภาที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรี[3]

ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรของบริเตน อำนาจบริหารอยู่กับพระมหากษัตริย์ แม้ใช้อำนาจนี้เฉพาะโดย หรือโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี[4] สมาชิกคณะรัฐมนตรีถวายคำแนะนำพระมหากษัตริย์ดังสมาชิกของคณะองคมนตรี พวกเขายังใช้อำนาจโดยตรงในฐานะรัฐมนตรีอีกด้วย

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือริชี ซูแน็ก หัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมหลังจากที่ลิซ ทรัสส์ประกาศลาออกจากตำแหน่ง

ประวัติการก่อตั้งแก้ไข

ในจักรวรรดิอังกฤษ "รัฐบาลในสมเด็จฯ" มีความหมายเพียงรัฐบาลจักรวรรดิซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนเท่านั้น เนื่องจากพัฒนาการของเครือจักรภพแห่งชาติ ดินแดนอาณานิคมที่ปกครองตนเอง เริ่มมีอำนาจและสถานะเทียบเท่าสหราชอาณาจักร และจากช่วงทศวรรษที่ 1920s - 1930 ก็เริ่มมีการใช้คำว่า "รัฐบาลในสมเด็จฯประจำ..." (อังกฤษ: Her Majesty's Government in ...) ในดินแดนอาณานิคมปกครองตนเอง สำหรับรัฐบาลอาณานิคม รัฐ หรือมณฑลใช้วลีที่เล็กกว่าคือ "รัฐบาลแห่ง..." (อังกฤษ: Government of ...)อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ชาติในเครือจักรภพแห่งชาติใช้เพียง"รัฐบาลแห่ง..." และโดยมากมักจะหมายถึงรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่ยังคงใช้ชื่อนี้อยู่

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลในสมเด็จฯกับพระมหากษัตริย์แก้ไข

พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร องค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร โดยพระองค์ทรงดำรงในฐานะประมุขแห่งรัฐ แต่มิใช่หัวหน้ารัฐบาลโดยตรงโดยพระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจฝ่ายบริหารผ่านทางรัฐบาล และทรงวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

หัวหน้ารัฐบาลในสมเด็จฯ คือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานสถานการณ์ของประเทศเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยที่พระองค์จะเสนอแนะและซักถามเหตุการณ์ต่างๆ แต่จะทรงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง[5]

โดยพระมหากษัตริย์จะมีพระราชอำนาจในกระทำดังนี้ แต่ไม่ทั้งหมด เช่น:

อำนาจบริหารทั่วไปแก้ไข

 • การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือให้พ้นจากตำแหน่งของ นายกรัฐมนตรี ตามพระราชอัธยาศัย โดยรับฟังคำแนะนำจากเสียงส่วนใหญ่ในสภา
 • การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือให้พ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี โดยคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี
 • การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายต่างๆ รวมไปถึงการยับยั้งกฎหมาย (ไม่ยอมลงพระปรมาภิไธย) ได้อีกด้วย, อย่างไรก็ดี นับแต่ ปี 1708 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ ก็มิได้ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์จะทรงยับยั้งแต่อย่างใด
 • อำนาจในการบังคับบัญชาใหญ่ กองทัพสหราชอาณาจักร
 • อำนาจในฐานะ องค์จอมทัพแห่งกองทัพสหราชอาณาจักร โดยผ่านทาง สภากลาโหม ผ่านพระปรมาภิไธยในพระหมากษัตริย์
 • การโปรดเกล้าแต่งตั้งองคมนตรี
 • การยกเลิกหรือถอดถอนหนังสือเดินทาง ผ่านทางคำแนะนำของ รัฐมนตรีมหาดไทย
 • การพระราชทานอภัยโทษ (โดยที่โทษการประหารชีวิตได้ยกเลิกไปแล้ว, แต่พระราชอำนาจนี้ยังใช้ได้แค่เฉพาะเหตุที่มีการตัดสินอรรถคดีผิดพลาด)
 • การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การจัดตั้งนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ

อำนาจในการต่างประเทศแก้ไข

 • อำนาจในการสัตยาบันในสนธิสัญญาต่างๆ
 • อำนาจในการประกาศสงครามหรือประกาศสันติภาพ
 • อำนาจในการส่ง หรือ ถอนกำลังทหารในเขตพ้นทะเล
 • อำนาจในรับรองสถานะทางการทูต
 • อำนาจในการให้อำนาจและรับรองตราตั้งราชทูต

เนื่องจากสหราชอาณาจักร มิได้มีรัฐธรรมนูญเป็นประมวลลายลักษณ์ รัฐบาลจึงได้สรุปข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ในเดือน ตุลาคม 2003 เพื่อสร้างความกระจ่างโดยบางอำนาจได้ทรงใช้ ผ่านพระปรมาภิไธยในพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับว่ารวมอยู่ใน พระราชอำนาจอีกด้วย[6] อย่างไรก็ดี พระราชอำนาจบางส่วนยังยึดติดกับขนบธรรมเนียมโบราณเดิม ซึ่งอาจจะทำให้มีความคล้ายคลึงกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 Overview of the UK system of government : Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014.
 2. "Legislation". UK Parliament. 2013. สืบค้นเมื่อ 27 January 2013.
 3. House of Commons – Justice Committee – Written Evidence. Publications.parliament.uk. Retrieved on 19 October 2010.
 4. The monarchy : Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014.
 5. "Queen and Prime Minister". The British Monarchy. 2013. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 April 2010. สืบค้นเมื่อ 27 January 2013. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |deadurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|url-status=) (help)
 6. Mystery lifted on Queen's powers | Politics. The Guardian. Retrieved on 12 October 2011.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข