เปิดเมนูหลัก

นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 内閣総理大臣 โรมาจิไนกะกุโซริ ไดจิง) เป็นตำแหน่งสำหรับ ประมุขฝ่ายบริหาร ของญี่ปุ่น อันได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโดย สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับความไว้วางใจจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ตำแหน่งนี้ถูกสถาปนาขึ้นในยุคเมจิ ในปี ค.ศ. 1885 เพื่อทดแทนตำแหน่ง อัครมหาเสนาบดี โดยในยุคเมจิและไทโชนั้น เก็นโรจะเป็นผู้ที่เลือกและเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้องค์จักรพรรดิทรงแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น
内閣総理大臣
Standard of the Prime Minister of Japan.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Prime Minister of Japan.svg
ตราประจำตำแหน่ง
Shinzō Abe April 2015.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชินโซ อะเบะ

ตั้งแต่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ที่พำนักคันเต
ผู้เสนอชื่อสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระจักรพรรดิ
วาระ4 ปีหรือน้อยกว่านั้น
ผู้ประเดิมตำแหน่งฮิโระบุมิ อิโต
สถาปนาพ.ศ. 2428
เว็บไซต์www.kantei.go.jp

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ ซึ่งเมื่อแปลจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว จะได้ชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการนี้ว่า "รัฐมนตรีประจำกระทรวงการบริหารงานที่ครอบคลุมของคณะรัฐมนตรี" หรือ "รัฐมนตรีที่เป็นประธานคณะรัฐมนตรี"

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันคือ นายชินโซ อะเบะ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เนื้อหา

คุณสมบัติแก้ไข

  • ต้องเป็นสมาชิกสภาอย่างใดอย่างหนึ่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • อายุมากกว่า 25 ปีบริบูรณ์
  • มีสัญชาติญี่ปุ่นโดยกำเนิด
  • มีสถานะเป็นพลเรือนญี่ปุ่น (ไม่เป็นนายทหาร หรือเป็นอดีตนายทหาร)

เครื่องหมายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary, Kenkyusha Limited, Tokyo 1991, ISBN 4-7674-2015-6

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข