รัฐสภาญี่ปุ่น

รัฐสภาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 国会โรมาจิKokkai, อังกฤษ: National Diet) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของญี่ปุ่นประกอบด้วยสองสภาคือ สภาล่างเรียกว่า สภาผู้แทนราษฎร และสภาสูงเรียกว่า ราชมนตรีสภา สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ 4 ปี ส่วนสมาชิกราชมนตรีสภามีวาระ 6 ปี และนอกเหนือไปจากการพิจารณากฎหมายต่าง ๆ แล้ว รัฐสภายังมีหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรี รัฐสภาของญี่ปุ่นประชุมครั้งแรกในชื่อ สภานิติบัญญัติแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ. 2432 รูปแบบและโครงสร้างของสภาในปัจจุบันนั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 สองปีหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง สภาในรูปแบบนี้เองที่รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ มีตั้งอยู่ที่ อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในแขวงชิโยะดะ มหานครโตเกียว

รัฐสภาญี่ปุ่น

国会

สมัยประชุมสามัญที่ 201
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทระบบสองสภา
องค์ประกอบราชมนตรีสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหาร
ประธานสภาผู้แทนราษฎรทาดาโมริ โอชิม่า (พรรคเสรีประชาธิปไตย)
ตั้งแต่ 21 เม.ย. 2558
ประธานราชมนตรีสภาอะกิโกะ ซานโตะ (พรรคเสรีประชาธิปไตย)
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
สมาชิก710 คน
245 (ราชมนตรีสภา)
465 (สภาผู้แทนราษฎร)
Svgfiles House of Councillors Japan 20191010.svg
กลุ่มการเมืองใน
ราชมนตรีสภา
รัฐบาล (141 คน):

ฝ่ายค้าน (104 คน):

   CPD & DPFP&SDP และอิสระ (61)
  JCP (16)
  Okinawa Whirlwind (2)
  ไม่สังกัดพรรค (6)
Svgfiles House of Representatives Japan 20191001.svg
กลุ่มการเมืองใน
สภาผู้แทนราษฎร
รัฐบาล (313):

ฝ่ายค้าน (151):

   CPD & DPFP&SDP และอิสระ (61)
  JCP (12)
  ไม่สังกัดพรรค (7)
  ว่าง (1)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกราชมนตรีสภาล่าสุด21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 25)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่าสุด22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 48)
ที่ประชุม
Diet of Japan Kokkai 2009.jpg
อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แขวงชิโยะดะ โตเกียว
เว็บไซต์
ราชมนตรีสภา – เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
สภาผู้แทนราษฎร – เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

อำนาจแก้ไข

ตามมาตราที่ 41 แห่งรัฐธรรมนูญ ได้นิยามแก่รัฐสภาไว้ว่าเป็น "องค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐ" และ "องค์กรออกกฎหมายแต่ผู้เดียวของรัฐ" ซึ่งบทบัญญัตินี้ได้แตกต่างกับรัฐธรรมนูญสมัยจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งได้บัญญัติให้องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยความยินยอมของสภา รัฐสภาไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปีที่รัฐบาลเป็นผู้จัดทำมาเสนอต่อสภา นอกจากนี้รัฐสภายังมีอำนาจในออกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากร่างแก้ไขฯได้รับการอนุมัติจากสภา ก็จะต้องดำเนินการให้ประชาชนลงประชามติ นอกเหนือไปจากนี้ สภานิติบัญญัติยังมีหน้าที่ "ตรวจสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล" (มาตรา 62) และนายกรัฐมนตรี จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลักษณะแบบนี้ได้สร้างหลักการที่ว่ากฎหมายอยู่เหนือกว่าผู้บริหารขององค์กรของรัฐ (มาตรา 67) หรือก็คือ สภาสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐมนตรีได้ ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการเข้าชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 50 คน ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการชี้แจงข้อกล่าวหารวมไปถึงคำถามจากสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นอกจากนี้ สภายังมีอำนาจในการดำเนินคดีแก่ผู้พิพากษาที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดทางอาญา ทางวินัย หรือการกระทำที่มิชอบตามกฎหมาย[1]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 35°40′33″N 139°44′42″E / 35.67583°N 139.74500°E / 35.67583; 139.74500