35°40′35.5″N 139°44′40.5″E / 35.676528°N 139.744583°E / 35.676528; 139.744583

วุฒิสภา

参議院

ซังงิอิง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยที่ 208
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
อากิโกะ ซันโต, LDP (กลุ่ม: อิสระ)
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2019
โทชิโอะ โองาวะ, CDP (กลุ่ม: อิสระ)
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2019
โครงสร้าง
สมาชิก248
กลุ่มการเมือง
รัฐบาล (146)
  •   แอลดีพีกับที่ปรึกษาอิสระในเครือ (119)
  •   โคเมโต (27)

ฝ่ายค้าน (99)

คณะกรรมาธิการ17 คณะ
ระยะวาระ
6 ปี
เงินเดือนประธาน: 2,170,000 เยนต่อเดือน
รองประธาน: 1,584,000 เยนต่อเดือน
สมาชิก:1,294,000 เยนต่อเดือน
การเลือกตั้ง
การลงคะแนนระบบคู่ขนาน:
การลงคะแนนแบบเสียงเดียวโอนไม่ได้ (147 ที่นั่ง)
ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ (98 ที่นั่ง)
Staggered elections
การเลือกตั้งครั้งแรก
20 เมษายน ค.ศ. 1947
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
การเลือกตั้งครั้งหน้า
กรกฎาคม ค.ศ. 2025
ที่ประชุม
อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เว็บไซต์
www.sangiin.go.jp

วุฒิสภา[1] (ญี่ปุ่น: 参議院โรมาจิSangiinทับศัพท์: ซังงิอิง) เป็นสภาสูงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น เทียบเท่ากับวุฒิสภาในประเทศอื่น ๆ โดยมีสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นสภาล่าง

ในยุคจักรวรรดิญี่ปุ่น สภาสูงของญี่ปุ่นคือ สภาขุนนาง แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาได้มีส่วนช่วยในการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูประบบการปกครองของญี่ปุ่น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1947 ได้ระบุให้สภาสูงมาจากการเลือกตั้ง

สภาชุดแรกเริ่มทำหน้าที่ในปี ค.ศ. 1950 มีสมาชิก 250 คน โดยสมาชิกแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี และมีการจัดการเลือกตั้งทุก 3 ปี โดยระหว่างปี 1947 ถึง 1983 นั้น สมาชิกราว 100 ที่นั่ง จะมาจากการการลงคะแนนเขตแห่งชาติ (全国区 เซ็งโกกู-กุ) ผู้ที่ได้รับเลือกในเขตแห่งชาตินี้คือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงจากทั้งประเทศมากเป็นอันดับที่ 1 ถึง 50 ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ซึ่งการลงคะแนนด้วยระบบนี้ มีให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1980 ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยการลงคะแนนแบบสัดส่วน (บัญชีรายชื่อ) ต่อมาภายหลังได้มีการเพิ่มสมาชิกแบบแบ่งเขตเข้ามาอีก 2 ที่นั่ง ภายหลังสหรัฐอเมริกาคืนเกาะโอกินาวะให้แก่ญี่ปุ่นในปี 1972

ปัจจุบัน วุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด 252 คน มีวาระดำรงตำแหน่งคนละหกปี มากกว่าวาระของสภาผู้แทนราษฎรอยู่สองปี ราชมนตรีต้องมีอายุมากกว่า 30 ปีบริบูรณ์ มากกว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่กำหนดอายุไว้ที่ 25 ปีบริบูรณ์ และวุฒิสภาไม่สามารถถูกยุบได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการเลือกตั้งจัดขึ้นทุก 3 ปี แต่สมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ทำให้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกตั้งเพื่อทดแทนสมาชิกสภาราวกึ่งหนึ่งที่สิ้นสุดวาระ

สภาชุดปัจจุบัน

แก้

(เมื่อ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2014)[2]

กลุ่มการเมือง จำนวนสมาชิก
ปีที่หมดวาระ รวม
2016 2019
  พรรคเสรีประชาธิปไตย (จิยูมินชูโต)
49 65 114
  พรรคประชาธิปไตย และ ชินเรียวกุฟูไก (มินชุโต・ชินเรียวกุฟูไก)
41 17 58
  พรรคโคเม (โคเมโต)
9 11 20
5 6 11
  พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น (นิฮง เคียวซันโต)
3 8 11
  พรรคจิเซะได (จิเซะไดโนะโต)
2 5 7
  สมัชชาเสริมกำลังญี่ปุ่น (นิฮง โวะ เก็งกิ นิ ซุรุ ไก)
หรือ พรรคมินนะ (YP)
3 3 6
  คลับอิสรภาพ (มุโชะโซะกุ คลับ)
แตกออกมาจากพรรคมินนะ
2 2 4
  พรรคสังคมประชาธิปไตย (ชะไกมินชูโต・โกเก็ง เร็นโง)
2 1 3
  พรรคเรอเนสซองซ์ใหม่ และกลุ่มอิสระ (ชินโต ไคกะกุ・มุโชะโซะกุ โนะ ไค)
1 1 2
  พรรคชีวิตประชาชน (เซกะสึโนะโต)
2 0 2
  ไม่สังกัด
2 2 4
ทั้งหมด 121 121 242

อ้างอิง

แก้
  1. ตรรกวิทย์ มิ่งขวัญ (2565). รัฐสภาไดเอทแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น 日本の国会 (นิฮง โนะ ค๊กไค). สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2. House of Councillors: Members Strength of the Political Groups in the House (Japanese version 会派別所属議員数一覧)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้