พิกัดภูมิศาสตร์: 35°40′35.5″N 139°44′40.5″E / 35.676528°N 139.744583°E / 35.676528; 139.744583

วุฒิสภา[1] (ญี่ปุ่น: 参議院โรมาจิSangiinทับศัพท์: ซังงิอิง) เป็นสภาสูงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น เทียบเท่ากับวุฒิสภาในประเทศอื่น ๆ โดยมีสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นสภาล่าง

วุฒิสภา

参議院

ซังงิอิง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยที่ 208
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
อากิโกะ ซันโต, LDP (กลุ่ม: อิสระ)
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2019
โทชิโอะ โองาวะ, CDP (กลุ่ม: อิสระ)
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2019
โครงสร้าง
สมาชิก248
กลุ่มการเมือง
รัฐบาล (146)
  •   แอลดีพีกับที่ปรึกษาอิสระในเครือ (119)
  •   โคเมโต (27)

ฝ่ายค้าน (99)

คณะกรรมาธิการ17 คณะ
ระยะวาระ
6 ปี
เงินเดือนประธาน: 2,170,000 เยนต่อเดือน
รองประธาน: 1,584,000 เยนต่อเดือน
สมาชิก:1,294,000 เยนต่อเดือน
การเลือกตั้ง
การลงคะแนนระบบคู่ขนาน:
การลงคะแนนแบบเสียงเดียวโอนไม่ได้ (147 ที่นั่ง)
ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ (98 ที่นั่ง)
Staggered elections
การเลือกตั้งครั้งแรก
20 เมษายน ค.ศ. 1947
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
การเลือกตั้งครั้งหน้า
กรกฎาคม ค.ศ. 2025
ที่ประชุม
อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เว็บไซต์
www.sangiin.go.jp

ในยุคจักรวรรดิญี่ปุ่น สภาสูงของญี่ปุ่นคือ สภาขุนนาง แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาได้มีส่วนช่วยในการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูประบบการปกครองของญี่ปุ่น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1947 ได้ระบุให้สภาสูงมาจากการเลือกตั้ง

สภาชุดแรกเริ่มทำหน้าที่ในปี ค.ศ. 1950 มีสมาชิก 250 คน โดยสมาชิกแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี และมีการจัดการเลือกตั้งทุก 3 ปี โดยระหว่างปี 1947 ถึง 1983 นั้น สมาชิกราว 100 ที่นั่ง จะมาจากการการลงคะแนนเขตแห่งชาติ (全国区 เซ็งโกกู-กุ) ผู้ที่ได้รับเลือกในเขตแห่งชาตินี้คือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงจากทั้งประเทศมากเป็นอันดับที่ 1 ถึง 50 ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ซึ่งการลงคะแนนด้วยระบบนี้ มีให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1980 ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยการลงคะแนนแบบสัดส่วน (บัญชีรายชื่อ) ต่อมาภายหลังได้มีการเพิ่มสมาชิกแบบแบ่งเขตเข้ามาอีก 2 ที่นั่ง ภายหลังสหรัฐอเมริกาคืนเกาะโอกินาวะให้แก่ญี่ปุ่นในปี 1972

ปัจจุบัน วุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด 252 คน มีวาระดำรงตำแหน่งคนละหกปี มากกว่าวาระของสภาผู้แทนราษฎรอยู่สองปี ราชมนตรีต้องมีอายุมากกว่า 30 ปีบริบูรณ์ มากกว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่กำหนดอายุไว้ที่ 25 ปีบริบูรณ์ และวุฒิสภาไม่สามารถถูกยุบได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการเลือกตั้งจัดขึ้นทุก 3 ปี แต่สมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ทำให้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกตั้งเพื่อทดแทนสมาชิกสภาราวกึ่งหนึ่งที่สิ้นสุดวาระ

สภาชุดปัจจุบัน แก้

(เมื่อ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2014)[2]

กลุ่มการเมือง จำนวนสมาชิก
ปีที่หมดวาระ รวม
2016 2019
  พรรคเสรีประชาธิปไตย (จิยูมินชูโต)
49 65 114
  พรรคประชาธิปไตย และ ชินเรียวกุฟูไก (มินชุโต・ชินเรียวกุฟูไก)
41 17 58
  พรรคโคเม (โคเมโต)
9 11 20
5 6 11
  พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น (นิฮง เคียวซันโต)
3 8 11
  พรรคจิเซะได (จิเซะไดโนะโต)
2 5 7
  สมัชชาเสริมกำลังญี่ปุ่น (นิฮง โวะ เก็งกิ นิ ซุรุ ไก)
หรือ พรรคมินนะ (YP)
3 3 6
  คลับอิสรภาพ (มุโชะโซะกุ คลับ)
แตกออกมาจากพรรคมินนะ
2 2 4
  พรรคสังคมประชาธิปไตย (ชะไกมินชูโต・โกเก็ง เร็นโง)
2 1 3
  พรรคเรอเนสซองซ์ใหม่ และกลุ่มอิสระ (ชินโต ไคกะกุ・มุโชะโซะกุ โนะ ไค)
1 1 2
  พรรคชีวิตประชาชน (เซกะสึโนะโต)
2 0 2
  ไม่สังกัด
2 2 4
ทั้งหมด 121 121 242

อ้างอิง แก้

  1. ตรรกวิทย์ มิ่งขวัญ (2565). รัฐสภาไดเอทแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น 日本の国会 (นิฮง โนะ ค๊กไค). สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2. House of Councillors: Members Strength of the Political Groups in the House (Japanese version 会派別所属議員数一覧)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้