พรรคโคเม

พรรคการเมืองญี่ปุ่น

พรรคโคเมใหม่ หรือ NKP เป็นพรรคการเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นพรรคแบบกลาง-ขวา ก่อตั้งโดยสมาชิกขององค์กรพุทธศาสนาขนาดใหญ่ คือ สมาคมสร้างคุณค่า หรือ โซคา งัคไก ซึ่งเมื่อก่อนใช้ชื่อว่า พรรคโคเม ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อในปัจจุบัน

ตั้งพรรคโคเม

แก้

หลังจากที่ ไดซะกุ อิเกะดะ ได้เป็นนายกสมาคมโซคา งัคไก เมื่อ พ.ศ. 2507 ได้ตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนั้นคือ ได้ก่อตั้งพรรคโคเม ซึ่งแปลว่า พรรคการเมืองมือสะอาด ไดซาขุ อิเคดะ เชื่อว่า จะปฏิรูปการเมืองในประเทศญี่ปุ่น การมีพรรคการเมืองที่ยึดถือหลักการแห่ง มนุษยนิยม และรักสันติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา เคารพศักดิ์ศรีของชีวิต เป็นสิ่งที่จำเป็นและวิสัยทัศน์ของพรรคโคเมก็ได้ยึดหลักการนี้เป็นพื้นฐาน

ความหมายของชื่อพรรค

แก้

พรรคโคเม จากคำว่า โคเฮ แปลว่า ความยุติธรรม เม แปลว่า แสงสว่าง ดังนั้นพรรคเคเม จึงแปลได้ว่าเป็นพรรค ดวงประทีปแห่งความยุติธรรม

สถาบันที่แยกตัวออกห่าง

แก้

แม้พรรคโคเมจะยึดหลักคำสอนพุทธศาสนา ด้านความเมตตาและการให้ความสำคัญต่อความสูงส่งของชีวิต และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของสมาคมโซคา แต่โครงสร้างและการบริหารของพรรคก็เป็นอิสระ แยกตัวออกห่างจากสมาคมโซคาซึ่งเป็นองค์กรด้านศาสนา สมาชิกพรรคโคเมจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำของสมาคมโซคา และสมาชิก สมาคมก็มีอิสระในการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนใดก็ได้ พรรคโคเมสามารถชักชวนทั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกมาเป็นสมาชิกพรรคก็ได้

ผลการเลือกตั้งที่พรรคได้ลงสมัคร

แก้
 • พ.ศ. 2520 ได้ 55 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2522 ได้ 57 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2523 ได้ 33 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2526 ได้ 58 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2530 ได้ 56 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2533 ได้ 45 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2536 ได้ 51 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2543 ได้ 31 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2546 ได้ 34 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2549 ได้ 31 ที่นั่ง
 • พ.ศ. 2552 ได้ 21 ที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
 • วารสารสร้างคุณค่า,กันยายน,2553
 • รู้จักการเมืองญี่ปุ่น,ขุนทอง อินทร์ไทย
 • ใหม่[ลิงก์เสีย]

ในญี่ปุ่น[ลิงก์เสีย]