พรรคประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น)

พรรคประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น) (อังกฤษ: Democratic Party) หรือ ดีพี พรรคการเมืองขนาดใหญ่อันดับ 2 ของ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยเกิดจากการควบรวมพรรคกันของ พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น หรือ ดีพีเจ และ พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น หรือ เจไอพี

พรรคประชาธิปไตย
ประธานคะสึยะ โอะกะดะ
เลขาธิการยุกิโอะ เอะดะโนะ
ก่อตั้ง27 มีนาคม พ.ศ. 2559 (7 ปี)
ที่ทำการชิโยะดะ โตเกียว
สีน้ำเงิน
ราชมนตรีสภา
60 / 242
สภาผู้แทนราษฎร
95 / 475
การเมืองญี่ปุ่น
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้