พรรคประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น)

พรรคประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น) (อังกฤษ: Democratic Party) หรือ ดีพี พรรคการเมืองขนาดใหญ่อันดับ 2 ของ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยเกิดจากการควบรวมพรรคกันของ พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น หรือ ดีพีเจ และ พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น หรือ เจไอพี

พรรคประชาธิปไตย
เลขาธิการยุกิโอะ เอะดะโนะ
ก่อตั้ง27 มีนาคม พ.ศ. 2559 (7 ปี)
ที่ทำการชิโยะดะ โตเกียว
สีน้ำเงิน
ราชมนตรีสภา
60 / 242
สภาผู้แทนราษฎร
95 / 475
การเมืองญี่ปุ่น
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข