เลขาธิการพรรค

เจ้าหน้าที่ระดับสูงในพรรคการเมืองที่มีหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรและงานการเมืองประจำวัน

ในทางการเมือง เลขาธิการพรรค (อังกฤษ: Party secretary) เป็นตำแหน่งเลขาธิการของพรรคการเมือง สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในพรรคการเมือง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรและงานการเมืองประจำวัน โดยในพรรคส่วนใหญ่ เลขาธิการพรรคจะเป็นผู้นำอันดับที่ 2 รองจากหัวหน้าพรรค (หรือประธานพรรค) แต่ในบางพรรค โดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์ เลขาธิการจะเป็นหัวหน้าพรรค