พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น

พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (อังกฤษ: Japan Innovation Party) พรรคการเมืองจาก ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 เกิดจากการควบรวมกันของ 2 พรรคการเมืองขนาดเล็กโดยมีนาย โยะริฮิสะ มัตสึโนะ อดีต ส.ส. จาก พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น หรือ ดีพีเจ เป็นหัวหน้าพรรค

พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น
หัวหน้าโยะริฮิสะ มัตสึโนะ
ก่อตั้ง22 กันยายน พ.ศ. 2557
ถูกยุบ27 มีนาคม พ.ศ. 2559 (1 ปี 186 วัน)
ยุบรวมกับพรรคประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น)
จุดยืนทางสายกลาง-ขวา
ราชมนตรีสภา
5 / 242
สภาผู้แทนราษฎร
21 / 475
การเมืองญี่ปุ่น
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ต่อมาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทางพรรคและพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นได้ลงนามในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อการเลือกตั้งสมาชิก ราชมนตรีสภา ในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการเปิดเผยชื่อพรรคการเมืองใหม่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า พรรคประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น) โดยใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า Minshinto

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทางพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นและพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นได้ทำการเปิดตัวพรรคประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น) อย่างเป็นทางการทำให้การดำเนินงานของพรรคทั้ง 2 ต้องยุติลง

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้