รายชื่อสภานิติบัญญัติแบ่งตามประเทศ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่เป็นรายชื่อสภานิติบัญญัติแบ่งตามประเทศ มีทั้งระดับชาติ (national) และเหนือชาติ (supranational)

ชื่อสภานิติบัญญัตินั้นผิดแผกกันไปในแต่ละแห่ง ที่นิยม คือ สมัชชาแห่งชาติ (national assembly) และรัฐสภา (parliament หรือ congress)

รายชื่อ แก้ไข

สภานิติบัญญัติระดับเหนือชาติ แก้ไข

สภานิติบัญญัติระดับชาติของรัฐสมาชิกสหประชาชาติ แก้ไข

สภานิติบัญญัติระดับชาติของรัฐที่ปราศจากเอกราช เมืองขึ้น หรือดินแดนอย่างอื่น แก้ไข

สภานิติบัญญัติระดับชาติของรัฐที่มิใช่สมาชิกสหประชาชาติ แก้ไข