รายชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันในประเทศไทยมีอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง[1] โดยล่าสุด กรมศิลปากรได้สำรวจโบราณสถาน และอนุรักษ์พัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม และประกาศจัดตั้งปราสาทสด๊กก๊อกธมขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ แห่งที่ 11 เมื่อปี 2560 ซึ่งจาก 11 แห่ง มี 4 แห่งที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด ปีที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก[2]
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เพชรบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นครราชสีมา
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร กำแพงเพชร พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม สระแก้ว

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/ อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง (Virtual Historical Park)
  2. Thailand, UNESCO World Heritage Sites official sites.