อำเภอโคกสูง

อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย

โคกสูง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว

อำเภอโคกสูง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khok Sung
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอโคกสูง
คำขวัญ: 
ดินแดนแห่งตำนาน ปราสาทหินโบราณ
ผ้าไหมพื้นบ้าน ยุทธการโนนหมากมุ่น
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′0″N 102°36′54″E / 13.83333°N 102.61500°E / 13.83333; 102.61500
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด439.7 ตร.กม. (169.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด27,236 คน
 • ความหนาแน่น61.94 คน/ตร.กม. (160.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 27120,
27180 (เฉพาะตำบลหนองม่วงและหนองแวง)
รหัสภูมิศาสตร์2708
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโคกสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอโคกสูงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอตาพระยา ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโคกสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโคกสูง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโคกสูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โคกสูง (Khok Sung)
2. หนองม่วง (Nong Muang)
3. หนองแวง (Nong Waeng)
4. โนนหมากมุ่น (Non Mak Mun)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโคกสูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโคกสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่นทั้งตำบล

การสาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลโคกสูง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 แห่ง

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโคกสูง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 29. June 26, 1996.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007.