อำเภอโคกสูง

อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย

โคกสูง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว

อำเภอโคกสูง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khok Sung
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม
คำขวัญ: 
ดินแดนแห่งตำนาน ปราสาทหินโบราณ
ผ้าไหมพื้นบ้าน ยุทธการโนนหมากมุ่น
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอโคกสูง
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอโคกสูง
พิกัด: 13°50′0″N 102°36′54″E / 13.83333°N 102.61500°E / 13.83333; 102.61500
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด439.7 ตร.กม. (169.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด27,304 คน
 • ความหนาแน่น62.10 คน/ตร.กม. (160.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 27120,
27180 (เฉพาะตำบลหนองม่วงและหนองแวง)
รหัสภูมิศาสตร์2708
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโคกสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอโคกสูงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอตาพระยา ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโคกสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโคกสูง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโคกสูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โคกสูง (Khok Sung) 11 หมู่บ้าน
2. หนองม่วง (Nong Muang) 14 หมู่บ้าน
3. หนองแวง (Nong Waeng) 10 หมู่บ้าน
4. โนนหมากมุ่น (Non Mak Mun) 06 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโคกสูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโคกสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่นทั้งตำบล

การสาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลโคกสูง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 แห่ง

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโคกสูง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 29. 26 มิถุนายน 1996.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2007.