อำเภอวัฒนานคร

อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย

วัฒนานคร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว

อำเภอวัฒนานคร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Watthana Nakhon
คำขวัญ: 
ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง
สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี
แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวัฒนานคร
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวัฒนานคร
พิกัด: 13°44′52″N 102°18′27″E / 13.74778°N 102.30750°E / 13.74778; 102.30750
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,560.122 ตร.กม. (602.366 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด82,271 คน
 • ความหนาแน่น52.73 คน/ตร.กม. (136.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 27160
รหัสภูมิศาสตร์2705
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

วัฒนานคร เคยมีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันออกของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีเจ้าเมืองปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง รับผิดชอบดูแลมาแต่ก่อน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2435 (ร.ศ. 111) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ทำการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินครั้งใหญ่ โดยยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ และจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ตามเยี่ยงอย่างตะวันตก ตั้งกระทรวง ให้มีเสนาบดีรับผิดชอบอย่างเป็นสัดส่วน การจัดการปกครองหัวเมืองก็ได้โปรดเกล้าให้ตั้ง มณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานในการบริหารการปกครองแผ่นดินตราบเท่าทุกวันนี้ และคงทรงพิจารณาเห็นว่าเมืองวัฒนานคร ในขณะนั้นเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก จึงโปรดเกล้าให้ยุบเมืองวัฒนานครตั้งเป็นอำเภอวัฒนานคร เมื่อปี พ.ศ. 2437

ในขณะที่ยุบเมืองวัฒนานครลงมาเป็นอำเภอวัฒนานครนั้น เจ้าเมืองวัฒนานคร คนสุดท้ายมีบรรดาศักดิ์เป็นที่พระบริบูรณ์เสบียง ปลัดเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงลำเลียงนิกร และยกกระบัตรเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นที่หลวงกรโภชนา

ในปี พ.ศ. 2449 ได้มีการยุบอำเภออรัญประเทศลงเป็นกิ่งอำเภอ และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอวัฒนานคร แต่ต่อมาประชากรของอำเภอวัฒนานครลดลง จึงถูกลดฐานะจากอำเภอวัฒนานครเป็นกิ่งอำเภอ ขึ้นการปกครองกับอำเภออรัญประเทศ ในปี พ.ศ. 2456

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2456 ย้ายที่ว่าการอำเภอวัฒนา ไปตั้งที่กิ่งอำเภออรัญ และเปลี่ยนนามอำเภอว่า อำเภออรัญประเทศ และกิ่งอำเภออรัญ ให้ย้ายมาตั้งที่อำเภอวัฒนาเก่า และจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอวัฒนา ขึ้นการปกครองกับอำเภออรัญประเทศ[1]
 • วันที่ 3 เมษายน 2494 โอนพื้นที่ตำบลหันทราย กิ่งอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ ไปขึ้นกับ อำเภออรัญประเทศ[2]
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ เป็น อำเภอวัฒนานคร[3]
 • วันที่ 7 มกราคม 2500 จัดตั้งสุขาภิบาลวัฒนานคร ในท้องที่บางส่วนของตำบลวัฒนานคร[4]
 • วันที่ 7 กันยายน 2514 ตั้งตำบลหนองแวง แยกออกจากตำบลโนนหมากเค็ง[5]
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2516 ตั้งตำบลท่าเกวียน แยกออกจากตำบลวัฒนานคร[6]
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ตั้งตำบลซับมะกรูด แยกออกจากตำบลท่าเกวียน[7]
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลไทยอุดม แยกออกจากตำบลท่าเกวียน[8]
 • วันที่ 19 สิงหาคม 2523 ตั้งตำบลไทรเดี่ยว แยกออกจากตำบลท่าเกวียน[9]
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลคลองหาด แยกออกจากตำบลซับมะกรูด[10]
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2526 ตั้งตำบลแซร์ออ แยกออกจากตำบลช่องกุ่ม[11]
 • วันที่ 29 มกราคม 2528 แยกพื้นที่ตำบลคลองหาด ตำบลไทยอุดม ตำบลซับมะกรูด และตำบลไทรเดี่ยว อำเภอวัฒนานคร มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอคลองหาด ขึ้นกับอำเภอวัฒนานคร[12]
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร และกิ่งอำเภอคลองหาด[13]
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2530 ตั้งตำบลหนองหมากฝ้าย แยกออกจากตำบลหนองน้ำใส[14]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลหนองตะเคียนบอน แยกออกจากตำบลโนนหมากเค็ง ตั้งตำบลเบญจขร แยกออกจากตำบลซับมะกรูด ตั้งตำบลคลองไก่เถื่อน แยกออกจากตำบลไทยอุดม[15]
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร เป็น อำเภอคลองหาด[16]
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2534 ตั้งตำบลห้วยโจด แยกออกจากตำบลวัฒนานคร ตำบลโนนหมากเค็ง และตำบลท่าเกวียน[17]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลวัฒนานคร เป็นเทศบาลตำบลวัฒนานคร

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวัฒนานครตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวัฒนานครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 115 หมู่บ้าน

1. วัฒนานคร (Watthana Nakhon) 7. หนองแวง (Nong Waeng)
2. ท่าเกวียน (Tha Kwian) 8. แซร์ออ (Sae-o)
3. ผักขะ (Phak Kha) 9. หนองหมากฝ้าย (Nong Mak Fai)
4. โนนหมากเค็ง (Non Mak Kheng) 10. หนองตะเคียนบอน (Nong Takhian Bon)
5. หนองน้ำใส (Nong Nam Sai) 11. ห้วยโจด (Huai Chot)
6. ช่องกุ่ม (Chong Kum)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวัฒนานครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลวัฒนานคร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวัฒนานคร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัฒนานคร (นอกเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเกวียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักขะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหมากเค็งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องกุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแซร์ออทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตะเคียนบอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโจดทั้งตำบล

การศึกษาแก้ไข

อุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
 • โรงเรียนวัฒนานคร สังกัด อบจ. สระแก้ว
 • โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี
 • โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัด อบจ. สระแก้ว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. [1]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอ
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอวัฒนานครกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
 3. [3]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคำชะอี อำเภอย่านตาขาว อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอหนองบัว อำเภอวัฒนานคร อำเภอแสวงหา อำเภอท่าชนะ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอโนนสัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอคีรีมาศ อำเภอชนแดน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอไทรน้อย และอำเภอบ้านแพง พ.ศ. ๒๔๙๙
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 10. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานคร อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 11. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 12. [12]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 13. [13]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร และกิ่งอำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙
 14. [14]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
 15. [15]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานคร และกิ่งอำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี
 16. [16]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอวังวิเศษ อำเภอคลองหาด อำเภอป่าบอน อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังโป่ง อำเภอควนเนียง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอหนองนาเดิม อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม และอำเภอทองแสนขัน พ.ศ. ๒๕๓๓
 17. [17]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี