อำเภอวังน้ำเย็น

อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย

อำเภอวังน้ำเย็น เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้วทั้งหมด

อำเภอวังน้ำเย็น
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Nam Yen
คำขวัญ: 
วังน้ำเย็นมีพระบรมสารีริกธาตุล้ำค่า
แดนถ้ำน้ำตกสวย ร่ำรวยพืชเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตนมโค เติบโตด้วยรู้รักสามัคคี
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวังน้ำเย็น
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวังน้ำเย็น
พิกัด: 13°30′0″N 102°10′54″E / 13.50000°N 102.18167°E / 13.50000; 102.18167
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด325.05 ตร.กม. (125.50 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด61,241 คน
 • ความหนาแน่น188.41 คน/ตร.กม. (488.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 27210
รหัสภูมิศาสตร์2704
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังน้ำเย็น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของตำบลเขาฉกรรจ์ออกมาตั้งเป็นตำบลทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวังสมบูรณ์ และตำบลตาหลังใน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2519 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ปีเดียวกัน[1]

และในปีเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวังสมบูรณ์ และตำบลตาหลังใน ของอำเภอสระแก้ว ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังน้ำเย็น[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังน้ำเย็น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ปีเดียวกัน[3]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวังน้ำเย็นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวังน้ำเย็นแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 84 หมู่บ้าน

1. วังน้ำเย็น (Wang Nam Yen) 19 หมู่บ้าน
2. ตาหลังใน (Ta Lang Nai) 21หมู่บ้าน
3. คลองหินปูน (Khlong Hin Pun) 16 หมู่บ้าน
4. ทุ่งมหาเจริญ (Thung Maha Charoen) 28 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังน้ำเย็นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลังในทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหินปูนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (137 ง): 3016–3023. October 26, 1976.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเย็น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (148 ง): 3598. November 30, 1976.
  3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเทพสถิต อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเนินมะปราง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอเสนางคนิคม พ.ศ. ๒๕๒๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (50 ก): (ฉบับพิเศษ) 10-12. March 31, 1983.