อำเภอวังน้ำเย็น

อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย

วังน้ำเย็น เป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นหมู่บ้านที่ 5, 8–9, 13–14 และหมู่ที่ 16–17 ในตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้วทั้งหมด ต่อมาแยกพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ตั้งเป็นตำบลวังน้ำเย็นและตำบลตาหลังใน ในปี พ.ศ. 2519[1] และตั้งเป็นกิ่งอำเภอในปีเดียวกัน[2] ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2526[3]

อำเภอวังน้ำเย็น
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Nam Yen
คำขวัญ: 
วังน้ำเย็นมีพระบรมสารีริกธาตุล้ำค่า
แดนถ้ำน้ำตกสวย ร่ำรวยพืชเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตนมโค เติบโตด้วยรู้รักสามัคคี
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวังน้ำเย็น
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวังน้ำเย็น
พิกัด: 13°30′0″N 102°10′54″E / 13.50000°N 102.18167°E / 13.50000; 102.18167
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด325.05 ตร.กม. (125.50 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด61,245 คน
 • ความหนาแน่น188.42 คน/ตร.กม. (488.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 27210
รหัสภูมิศาสตร์2704
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอวังน้ำเย็นมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอวังน้ำเย็น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของตำบลเขาฉกรรจ์ออกมาตั้งเป็นตำบลทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวังสมบูรณ์ และตำบลตาหลังใน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2519 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ปีเดียวกัน[1]

และในปีเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวังสมบูรณ์ และตำบลตาหลังใน ของอำเภอสระแก้ว ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังน้ำเย็น[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังน้ำเย็น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ปีเดียวกัน[3]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอวังน้ำเย็นแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 84 หมู่บ้าน

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[4]
1. วังน้ำเย็น Wang Nam Yen
19
20,496
2. ตาหลังใน Ta Lang Nai
21
12,690
3. คลองหินปูน Khlong Hin Pun
16
9,457
4. ทุ่งมหาเจริญ Thung Maha Charoen
28
18,484

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอวังน้ำเย็นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลังในทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหินปูนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (137 ง): 3016–3023. วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2519
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเย็น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (148 ง): 3598. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-04. สืบค้นเมื่อ 2020-06-24. วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
  3. 3.0 3.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเทพสถิต อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเนินมะปราง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอเสนางคนิคม พ.ศ. ๒๕๒๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (50 ก): (ฉบับพิเศษ) 10-12. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2020-06-24. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2526
  4. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.