อำเภอวังสมบูรณ์

อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย

วังสมบูรณ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว

อำเภอวังสมบูรณ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Sombun
คำขวัญ: 
ถ้ำทานตะวันสุดสวย รวยพืชเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตโคนม นิยมเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวังสมบูรณ์
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอวังสมบูรณ์
พิกัด: 13°23′49″N 102°11′55″E / 13.39694°N 102.19861°E / 13.39694; 102.19861
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด383.5 ตร.กม. (148.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด36,059 คน
 • ความหนาแน่น94.03 คน/ตร.กม. (243.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 27250,
27210 (ตำบลวังใหม่ เฉพาะหมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 10 เลขที่ 56, 69/1, 74-75, 92-94, 104-105, 113-115, 126, 134-146)
รหัสภูมิศาสตร์2709
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวังสมบูรณ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังสมบูรณ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังน้ำเย็น ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวังสมบูรณ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังสมบูรณ์ (Wang Sombun)
2. วังใหม่ (Wang Mai)
3. วังทอง (Wang Thong)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังสมบูรณ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลวังทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังใหม่ทั้งตำบล

การสาธารณสุขแก้ไข

  • โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง
    • โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 51 ง): 21. 25 มิถุนายน 2540. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)