อำเภอเสิงสาง

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เสิงสาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอเสิงสาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Soeng Sang
คำขวัญ: 
เขื่อนลำปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลาน นมัสการหลวงปู่สอน
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอเสิงสาง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอเสิงสาง
พิกัด: 14°25′34″N 102°27′38″E / 14.42611°N 102.46056°E / 14.42611; 102.46056
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,200.2 ตร.กม. (463.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด70,356 คน
 • ความหนาแน่น58.62 คน/ตร.กม. (151.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30330
รหัสภูมิศาสตร์3003
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเสิงสาง หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2519 แยกพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอครบุรี มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเสิงสาง ขึ้นกับอำเภอครบุรี[1]
 • วันที่ 16 กันยายน 2520 ตั้งตำบลเสิงสาง ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลกุดโบสถ์ แยกออกจากตำบลสระตะเคียน[2]
 • วันที่ 26 มีนาคม 2522 ยกฐานะเป็น อำเภอเสิงสาง[3] โดยมีนายอำเภอคนแรกคือ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2524 จัดตั้งสุขาภิบาลโนนสมบูรณ์ในท้องที่บางส่วนของตำบลโนนสมบูรณ์[4] และจัดตั้งสุขาภิบาลเสิงสางในท้องที่บางส่วนของตำบลเสิงสาง[5]
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลสุขไพบูลย์ แยกออกจากตำบลเสิงสาง[6]
 • วันที่ 7 กันยายน 2538 ตั้งตำบลบ้านราษฎร์ แยกออกจากตำบลโนนสมบูรณ์[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเสิงสางและสุขาภิบาลโนนสมบูรณ์เป็นเทศบาลตำบลเสิงสางและเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ตามลำดับ

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเสิงสางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเสิงสางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน

1. เสิงสาง (Soeng Sang)
2. สระตะเคียน (Sa Takhian)
3. โนนสมบูรณ์ (Non Sombun)
4. กุดโบสถ์ (Kut Bot)
5. สุขไพบูลย์ (Suk Phaibun)
6. บ้านราษฎร์ (Ban Rat)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเสิงสางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเสิงสาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเสิงสาง
 • เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสิงสาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดโบสถ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุขไพบูลย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านราษฎร์ทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • อุทยานแห่งชาติทับลาน
 • เขื่อนลำปลายมาศ (หาดชมตะวัน)
 • พระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกธาตุ วัดสว่างวนาราม
 • วัดเสิงสาง (วัดหลวงปู่สอน)
 • วัดเขาซับพงโพดฯ (ผาแดง)
 • แก่งวังเสถียน (น้ำตกวังเสถียน)
 • อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
 • อ่างเก็บน้ำห้วยหิน
 • อ่างเก็บน้ำคลองรบ (บึงบัวแดง)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเสิงสาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (72 ง): 1098. 11 พฤษภาคม 2519. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 2. "ปประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (93 ง): 4121–4130. 4 ตุลาคม 2520. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. 2522" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): 19–23. 25 มีนาคม 2522. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (35 ง): 781–782. 9 มีนาคม 2525. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (35 ง): 783–784. 9 มีนาคม 2525. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (146 ง): 3306–3321. 13 กันยายน 2526. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุนนาก และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (91 ง): 68–90. 14 พฤศจิกายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)