ตำบลเสิงสาง

ตำบลในอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เสิงสาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลเสิงสาง และองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง

ตำบลเสิงสาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Soeng Sang
ตำบลเสิงสางตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลเสิงสาง
ตำบลเสิงสาง
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลเสิงสางตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลเสิงสาง
ตำบลเสิงสาง
ตำบลเสิงสาง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลเสิงสางตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลเสิงสาง
ตำบลเสิงสาง
ตำบลเสิงสาง (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°25′35″N 102°27′55″E / 14.426494°N 102.465282°E / 14.426494; 102.465282
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเสิงสาง
ประชากร
 (2564)[1][2]
 • ทั้งหมด14,640 คน
รหัสไปรษณีย์ 30330
รหัสภูมิศาสตร์300301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

การปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

 • หมู่ที่ 1 เสิงสาง
 • หมู่ที่ 2 สระประทีป
 • หมู่ที่ 3 บัวหลวง
 • หมู่ที่ 4 ซับ
 • หมู่ที่ 5 หนองหลักศิลา
 • หมู่ที่ 6 ดงเย็น
 • หมู่ที่ 7 หนองไผ่น้อย
 • หมู่ที่ 8 รุ่งเรืองพัฒนา
 • หมู่ที่ 9 หนองไผ่ใหญ่
 • หมู่ที่ 10 ประชาสันต์
 • หมู่ที่ 11 บัวคำ
 • หมู่ที่ 12 ทรัพย์อุดม
 • หมู่ที่ 13 หนองรังงาม
 • หมู่ที่ 14 ไผ่สามัคคี
 • หมู่ที่ 15 รุ่งสว่างสามัคคี
 • หมู่ที่ 16 สระประทุม
 • หมู่ที่ 17 รุ่งอรุณ

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

พื้นที่ของตำบลเสิงสาง อยู่ในความรับผิดชอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) หลังคาเรือน* ประชากร*
เทศบาลตำบลเสิงสาง 13 3,207 7,605
องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง - 2,308 7,035
รวม - 5,515 14,640
 • สถิติจำนวนประชากรและบ้านของตำบลเสิงสาง ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564[1][2]

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
  • โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)
  • โรงเรียนบ้านประชาสันต์
  • โรงเรียนบ้านสระประทีป
  • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
  • โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
  • โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนเสิงสาง
 • โรงเรียนเอกชน
  • โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง
  • โรงเรียนภูริตา
  • โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดไผ่น้อยดงเย็น
  • วัดสระประทีป
  • วัดสว่างวนาราม
  • วัดเสิงสาง
  • วัดหนองหลักศิลา

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. 2.0 2.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] ข้อมูลประชากร ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย