อำเภอปะคำ

อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

ปะคำ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอปะคำ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pakham
ปราสาทวัดโคกงิ้ว
ปราสาทวัดโคกงิ้ว
คำขวัญ: 
เมืองปะ พระทองคำ ถ้ำจารึกพันปี ควาญดี ศรีปะคำ อารยธรรมรุ่งเรือง
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอปะคำ
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอปะคำ
พิกัด: 14°26′18″N 102°43′30″E / 14.43833°N 102.72500°E / 14.43833; 102.72500
ประเทศ ไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด296.029 ตร.กม. (114.297 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด45,452 คน
 • ความหนาแน่น153.54 คน/ตร.กม. (397.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 31220
รหัสภูมิศาสตร์3112
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอปะคำ หมู่ที่ 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอปะคำเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอละหานทราย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่ตำบลปะคำ ตำบลไทยเจริญ และตำบลหนองบัว ของอำเภอละหานทราย การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปะคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[1]

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ตั้งตำบลเพิ่มเติมในท้องที่กิ่งอำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย โดยแบ่งท้องที่ตำบลหนองบัว มาตั้งเป็น ตำบลโคกมะม่วง ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2526 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ปีเดียวกัน[2] และแบ่งท้องที่ตำบลปะคำ มาตั้งเป็น ตำบลหูทำนบ ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2527 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ปีเดียวกัน[3]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย ขึ้นเป็น อำเภอปะคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2528 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ปีเดียวกัน[4]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอละหานทรายตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอปะคำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 77 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปะคำ (Pakham) 10 หมู่บ้าน
2. ไทยเจริญ (Thai Charoen) 14 หมู่บ้าน
3. หนองบัว (Nong Bua) 12 หมู่บ้าน
4. โคกมะม่วง (Khok Mamuang) 22 หมู่บ้าน
5. หูทำนบ (Hu Thamnop) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอปะคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลปะคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะคำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยเจริญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหูทำนบทั้งตำบล

แหล่งท่องเที่ยว แก้

โบราณสถาน แก้

 • โบราณสถานถ้ำเป็ดทอง ตำบลโคกมะม่วง
 • โบราณสถานปราสาทวัดโคกงิ้ว ตำบลปะคำ
 • โบราณสถานถ้ำหัวละเลิง ตำบลหูทำนบ
 • โบราณสถานปราสาทตาเสา ตำบลปะคำ
 • โบราณสถานปราสาทตาดำ ตำบลไทยเจริญ
 • โบราณสถานบ้านโคกปราสาท ตำบลไทยเจริญ
 • โบราณสถานวัดโพธิ์ย้อย ตำบลปะคำ

โบราณวัตถุ แก้

 • พิพิธภัณฑ์วัดโคกงิ้ว พระพุทธรูปเก่าแก่วัดโพธิ์ย้อย (ตำบลปะคำ)

อ้างอิง แก้

 1. [1] เก็บถาวร 2012-05-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปะคำ
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอประโคนชัย กิ่งอำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย กิ่งอำเภอหนองหงส์ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 4. [4] เก็บถาวร 2007-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอแปลงยาว อำเภอบ่อทอง อำเภอปะคำ และอำเภอบ้านฉาง พ.ศ. ๒๕๒๘