อำเภอโชคชัย

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

โชคชัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตร

อำเภอโชคชัย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Chok Chai
คำขวัญ: 
ดินด่านเกวียนเลิศล้ำ ประติมากรรมทองเหลือง
บ้านบิง โบราณสถานยอดยิ่งปรางค์พะโค
เคี้ยวหมากคำโตปูนแดงบ้านกอก อร่อยไม่หยอก
หมี่กระโทก ด่านกระโทกคือชื่อดั้งเดิม
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอโชคชัย
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอโชคชัย
พิกัด: 14°43′51″N 102°9′47″E / 14.73083°N 102.16306°E / 14.73083; 102.16306
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด503.9 ตร.กม. (194.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด83,741 คน
 • ความหนาแน่น166.19 คน/ตร.กม. (430.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30190
รหัสภูมิศาสตร์3007
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโชคชัย ถนนเสรีประชา ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์

แก้
 • ตามการสืบสวนถึงความเป็นมาที่ปรากฏหลักฐานในหนังสือศิลปกร ปีที่ 1 เล่ม 4 พ.ศ. 2480 อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ว่า อำเภอโชคชัยนี้ เดิมเป็นด่านที่มีกองคาราวานซึ่งมีเกวียนเป็นพาหนะ ที่เดินผ่านไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเขมรในสมัยโบราณ กล่าวคือ เมื่อเดินทางมาถึงที่บ้านด่านเกวียนที่จะพักแรมที่นี้เป็นด่านที่หนึ่ง แล้วก็จะเดินทางต่อมาพักที่ด่านกระโทกเป็นด่านที่สอง แล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงประเทศเขมรอยู่เป็นประจำ จึงเรียกด่านนี้ว่า "ด่านกระโทก"คำว่า"กระโทก"นี้ มีผู้สันนิษฐานว่า ในบริเวณนี้ มีป่าไม้ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยต้นไม้ชื่อว่า "ต้นกระโทกโรก" มาก จึงได้ตั้งชื่อว่า "ด่านกระโทกโรก" ต่อมาคำนี้อาจจะไม่เหมาะสมหรือาจเรียกผิดเพี้ยนไป จึงเปลี่ยนมาเป็น "ด่านกระโทก"และตั้งชื่อว่า บ้านกระโทก มาจนถึงปันจจุบันนี้
 • เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ยกทัพมาต่อสู้กับกองทัพของหมื่นเทพพิพิธ และได้รับชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองออกเป็นมณฑล ภาค จังหวัด และอำเภอได้ยกฐานะด่านกระโทก ขึ้นเป็นอำเภอกระโทก เมื่อ พ.ศ. 2449 จวบจนถึงปี 2488 ทางราชการ พิจารณาเห็นว่า คำว่า “กระโทก” มีสำเนียงและภาษาที่ไม่เหมาะสมและเพื่อให้เป็นไปตามความหมายเชิงประวัติศาสตร์ในอันที่จะให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้ประกอบคุณงามความดี ให้กับประเทศชาติ และทำการรบได้ชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้ (บริเวณบึงกระโทก และสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย )จึงได้เปลี่ยนนามอำเภอใหม่ว่า “อำเภอโชคชัย” มาตราบจนทุกวันนี้
 • พ.ศ. 2449 ตั้งอำเภอมีชื่อว่า อำเภอกระโทก
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2486 เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอโชคชัย [1]
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลโชคชัย ในท้องที่บางส่วนของตำบลกระโทก [2]
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2510 ตั้งตำบลทุ่งอรุณ แยกออกจากตำบลท่าลาดขาว [3]
 • วันที่ 30 กันยายน 2512 ตั้งตำบลหนองบุนนาก แยกออกจากตำบลสารภี [4]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2522 ตั้งตำบลไทยเจริญ แยกออกจากตำบลสารภี [5]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ได้แยกพื้นที่ตำบลหนองบุนนาก ตำบลสารภี และตำบลไทยเจริญ ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองบุนนาก ขึ้นกับอำเภอโชคชัย [6]
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลท่าเยี่ยม แยกออกจากตำบลกระโทก [7]
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2526 จัดตั้งสุขาภิบาลด่านเกวียน ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าอ่าง [8]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลโชคชัย แยกออกจากตำบลกระโทก [9]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2529 ตั้งตำบลละลมใหม่พัฒนา แยกออกจากตำบลท่าจะหลุง และ ตำบลท่าอ่าง [10]
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลด่านเกวียน แยกออกจากตำบลท่าอ่าง [11]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2532 ยกฐานะเป็น อำเภอหนองบุนนาก [12]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลโชคชัย และ สุขาภิบาลด่านเกวียน เป็น เทศบาลตำบลโชคชัย และ เทศบาลตำบลด่านเกวียน

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอโชคชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิศาสตร์

แก้
 • อำเภอโชคชัยอยู่ทางใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัด ประมาณ 30 กิโลเมตร มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงลักษณะลูกคลื่น บริเวณตอนใต้เป็นที่ราบสูงลาดมาตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม

มีแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางอำเภอ ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร

 • มีเนื้อที่ทั้งหมด 424.410 ตารางกิโลเมตร หรือ 265,255 ไร่ หรือเท่ากับร้อยละ 2.065ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 • สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีความสูงประมาณ 175-271 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน 2 สายคือลำน้ำมูลและลำพระเพลิง
 • ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
 • -ฤดูร้อน ช่วงระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึง พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน
 • -ฤดูฝน ช่วงระยะเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฝนตกชุกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม
 • -ฤดูหนาว ช่วงระยะเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เดือนธันวาคม เป็นช่วงอุณหภูมิต่ำ

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอโชคชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 133 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอโชคชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโชคชัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกระโทกและตำบลโชคชัย
 • เทศบาลตำบลด่านเกวียน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าอ่างและตำบลด่านเกวียน
 • เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระโทก (นอกเขตเทศบาลตำบลโชคชัย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลับพลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าอ่าง (นอกเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งอรุณทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลาดขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าจะหลุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคชัย (นอกเขตเทศบาลตำบลโชคชัย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านเกวียน (นอกเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน)

ทรัพยากรธรรมชาติ

แก้
 • ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยส่วนใหญ่ เป็นดินปนทราย มีธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย
 • ทรัพยากรน้ำ ลำมูล ลำพระเพลิง และสระเก็บน้ำ คลองธรรมชาติ คลองชลประทาน และฝายน้ำล้นจำนวน 206 แห่ง
 • ทรัพยากรป่าไม้อำเภอโชคชัยมีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่
 • ป่าสงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ เนื้อที่ 605,187 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอโชคชัย 50,312.50 ไร่ในท้องที่ตำบลท่าเยี่ยม ตำบลละลมใหม่พัฒนา และตำบลทุ่งอรุณ
 • ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านครราชสีมา ป่าปักธงชัย และป่าโชคชัย เนื้อที่ 78,750 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอโชคชัย 26,250 ไร่ ในเขตท้องที่ตำบลด่านเกวียน ตำบลโชคชัย และตำบลพลับพลา
 • ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านครราชสีมา ป่าโชคชัย เนื้อที่ 18,365 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอโชคชัย 9,262.5 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน ตำบลโชคชัย
 • ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง กรมป่าไม้ได้มอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินรับไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกินแล้ว

การคมนาคม

แก้
 • การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบล และหมู่บ้าน ดังนี้
 • 1.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 ติดต่ออำเภอเมืองนครราชสีมา
 • 2.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ติดต่ออำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • 3.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2074 ติดต่ออำเภอครบุรี
 • 4.ทางหลวงชนบท สายบ้านด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน ถึงบ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง
 • 5.ทางหลวงชนบทสายหนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าจะหลุง ถึงบ้านหนองผักหวาน ตำบลละลมใหม่พัฒนา
 • 6.ทางหลวงชนบทสายบ้านดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม ถึงบ้านดอนเกตุ ตำบลทุ่งอรุณ
 • สำหรับเส้นทางที่เชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้าน เป็นสภาพถนนจำแนก ตามชนิด ดังนี้
 • -ถนนลูกรัง จำนวน 196 สาย ระยะทาง 350 กิโลเมตร
 • -ถนนลาดยาง จำนวน 45 สาย ระยะทาง 95.34 กิโลเมตร
 • -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 124 สาย ระยะทาง 90 กิโลเมตร

ส่วนราชการในการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในอำเภอ

แก้
 • ที่ว่าการอำเภอโชคชัย
 • สถานีตำรวจภูธรโชคชัย
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย
 • สำนักงานท้องถิ่นอำเภอโชคชัย
 • สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโชคชัย
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6
 • หน่วยสัสดีอำเภอโชคชัย
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
 • โรงพยาบาลโชคชัย
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอโชคชัย
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาอำเภอโชคชัย
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย
 • สำนักงานอุตุนิยมวิทยา อำเภอโชคชัย
 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โชคชัย
 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค โชคชัย
 • สำนักงานไปรษณีย์ โชคชัย
 • ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
 • สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย
 • กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา

ทำเนียบนายอำเภอ

แก้
 • 1. ขุนอภัยอนุรักษ์เขต 2446-2450
 • 2. หลวงตุลาโกศล 2450-2452
 • 3. หลวงนครจันทึก 2452-2453
 • 4. ขุนอภัยโยธา 2453-2456
 • 5. หลวงบริบาลนิคมเขต 2456-2460
 • 6. หลวงสมรรถบริหาร 2461-2470
 • 7. พระวารินวีระศักด์ 2470-2471
 • 8. หลวงระงับประจันตคาม 2471-2471
 • 9. ขุนอำนาจอำนวยกิจ 2471-2478
 • 10 ขุนนัยประศาสน์ 2478-2481
 • 11 นายชำนาย กระบวน 2481-2481
 • 12. ขุนปาลรัตน์ภิรมย์ 2481-2481
 • 13. นายแม้น ศรีรัฐ 2481-2481
 • 14. ขุนอำนาจ 2481-2483
 • 15. นายชม วัลลิภากร 2483-2491
 • 16. นายชาญ นิธิประภา 2491-2492
 • 17. ร.ต.ท.จารึก จตุรภุช 2492-2493
 • 18. นายไสว ไชยครุฑ 2493-2497
 • 19. นายเลิศ พุกะนิดต์ 2497-2499
 • 20. นายพยุง อิ่มสุวรรณ์ 2499-2501
 • 21. นายเลิศ พุกะนิดต์ 2501-2502
 • 22. นายสนอง สุนทรเนตร 2502-2504
 • 23. นายอนันต์ อนันตกูล 2504-2505
 • 24. ร.ต.ต.คลี่ วัลลิภากร 2505-2512
 • 25. นายมนูญ สุวรรณสัมฤทธิ์ 2512-2514
 • 26. นายสำรวย อภิบาลศรี 2514-2519
 • 27. นายประจวบ นิยมทอง 2519-2521
 • 28. นายทัศน์ ครณรัมย์ 2521-2522
 • 29. นายสงวน เกิดโมลี 2523-2527
 • 30. นายโยธิน เมธชนัน 2527-2531
 • 31. นายปราโมทย์ สุวรรณศรี 2531-2533
 • 32. นายอาทร กรึงไกร 2533-2537
 • 33. นายวันชัย ฤกษ์อร่าม 2537-2540
 • 34. นายปองชัย จุลเนตร 2540-2544
 • 35. นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ 2544-15 ธ.ค.2545
 • 36. นายประหยัด เจริญศรี 7 ก.ค.2546-25 ธ.ค.2548
 • 37. นายชนสิทธิ์ ธนาสนะ 26 ธ.ค.2548-7 ม.ค.2550
 • 38. นายสุวิทย์ คำดี 8 ม.ค.2550-23 พ.ย.2551
 • 39. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา 24 พ.ย.2551- 21 ก.พ.2553
 • 40. นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ 22 ก.พ.2553 - 12 ธ.ค.2554
 • 41. นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ 13 ธ.ค.2554 - 11 มี.ค.2556
 • 42. นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี 11 มี.ค.2556 - 25 ม.ค.2558
 • 43. นายกำพล สิริรัตตนนท์ 26 ม.ค.2558 - 24 ม.ค.2559
 • 44. นายยงยุทธ จรเสมอ 25 ม.ค.2559 - 30 ก.ย.2560
 • 45. นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ 16 ต.ค.2560 - ปัจจุบัน

การสาธารณสุข

แก้
 • โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล (ศสช.) จำนวน 1 แห่ง

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)จำนวน 11 แห่ง

 • สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน 25 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 7 แห่ง

การอาชีพและธุรกิจ

แก้

จากสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอโชคชัยเป็นที่ราบลุ่มและลาดเอียงสู่ลำน้ำมูลที่ไหลผ่านกลางพื้นที่จากทิศใต้ – เหนือ ทำให้อำเภอโชคชัยมีพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม ทำนาข้าว ประกอบกับมีเขื่อนระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ 3 เขื่อน จึงสามารถทำนาได้ 2 ครั้ง/ปี เพิ่มรายได้และฐานะทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่เป็นอย่างดี นอกจากนี้พื้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งมาตั้งในพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ไม่อพยพย้ายถิ่นฐาน

 • อำเภอโชคชัยมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 166,350 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 9,444 ครอบครัว
ที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย(ไร่) จำนวนครัวเรือนที่ปลูก
1 ข้าว 94,510 450 กก. 7,474
2 มันสำปะหลัง 63,349 2,500 กก. 6,880
3 อ้อยโรงงาน 23,835 8,500 กก. 1,400
4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 920 490 กก. 70
5 ถั่วเขียวผิวมัน 1,250 90 กก. 410
6 ถั่วลิสง 815 375 กก. 280
7 ไม้ผล 7,886 - 2,250

การปศุสัตว์

สัตว์เลี้ยง จำนวน(ตัว) จำนวนเกษตรกร(ราย)
โคเนื้อ 4,311 436
กระบือ 1,476 149
สุกร 12,501 1,167
เป็ด 15,096 189
ไก่ 754,036 4,784

การอุตสาหกรรม

ตำบล จำนวน
โชคชัย 3
ทุ่งอรุณ 4
กระโทก 1
ท่าอ่าง 5
ท่าลาดขาว 1
ด่านเกวียน 3
ท่าเยี่ยม 1

สถานที่น่าสนใจ

แก้
 • ตลาดเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
 • หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
 • สวนมะนาวด่านเกวียน
 • ศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านบิง
 • ปราสาทพะโค
 • ปราสาทสระเพลง
 • ปราสาทบ้านปรางค์ ตำบลพลับพลา
 • ปราสาทบึงไทย(เศษชิ้นส่วนปราสาทที่วัดบึงไทย)
 • วัดด่านเกวียน
 • วัดโบสถ์คงคาล้อม
 • วัดนอก
 • วัดใหม่สระปทุม
 • วัดศีพุทราราม
 • วัดบิง
 • บึงกระโทก
 • บึงพระ
 • ไทรทองเทพนิมิตร
 • หมู่บ้านหินทราย บ้านหนองโสน
 • ตลาดไนท์พาซ่า
 • บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัดสาขาโชคชัย

โรงเรียนมัธยมศึกษา

แก้
 • โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
 • โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
 • โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

สถาบันอุดมศึกษา

แก้
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา)
 • วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา

สถาบันอาชีวะศึกษา

แก้
 • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

อ้างอิง

แก้
 1. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอกระโทก พุทธศักราช 2486" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 60 (69 ก): 1800–1801. 1 พฤษภาคม 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-09. สืบค้นเมื่อ 2010-05-14.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 75 ง): 22–23. 20 กันยายน 2499.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโชคชัยและอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (15 ง): 530–537. 14 กุมภาพันธ์ 2510.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคง อำเภอประทายและอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (102 ง): 3369–3384. 18 พฤศจิกายน 2512.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบัวใหญ่และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (149 ง): 2999–3008. 28 สิงหาคม 2522.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองบุนนาก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (109 ง): 2133. 5 กรกฎาคม 2526. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-04. สืบค้นเมื่อ 2010-05-14.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโชคชัย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (141 ง): 3100–3106. 30 สิงหาคม 2526.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (167 ง): 3850–3852. 18 ตุลาคม 2526.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (137 ง): 3518–3540. 2 ตุลาคม 2527.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (พิเศษ 175 ง): 147–153. 10 ตุลาคม 2529.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี อำเภอคง อำเภอโนนสูง กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (พิเศษ 171 ง): 122–155. 21 ตุลาคม 2531.
 12. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอแวงใหญ่ อำเภอหนองบุนนาก อำเภอโพนทราย อำเภอท่าหลวง และอำเภอศรีรัตนะ พ.ศ. 2532" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (83 ก): 249–251. 25 พฤษภาคม 2532. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2010-05-14.