ตำบลสุขไพบูลย์

ตำบลในอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

สุขไพบูลย์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเสิงสาง ประมาณ 15 กิโลเมตร

ตำบลสุขไพบูลย์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Suk Phaibun
ตำบลสุขไพบูลย์ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลสุขไพบูลย์
ตำบลสุขไพบูลย์
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลสุขไพบูลย์ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลสุขไพบูลย์
ตำบลสุขไพบูลย์
ตำบลสุขไพบูลย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลสุขไพบูลย์ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลสุขไพบูลย์
ตำบลสุขไพบูลย์
ตำบลสุขไพบูลย์ (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°34′15″N 102°27′35″E / 14.570716°N 102.459691°E / 14.570716; 102.459691
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเสิงสาง
พื้นที่
 • ทั้งหมด128 ตร.กม. (49 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด11,620 คน
 • ความหนาแน่น90.78 คน/ตร.กม. (235.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30330
รหัสภูมิศาสตร์300305
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเสิงสาง
การปกครอง
 • นายกนายอำนาจ สมน้อย
รหัส อปท.06300307
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทรศัพท์0 4496 1556-7
โทรสาร0 4496 1556
เว็บไซต์www.sukpaiboon.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ แก้

การปกครอง แก้

ตำบลสุขไพบูลย์ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 สุขไพบูลย์
 • หมู่ที่ 2 ดอนแขวน
 • หมู่ที่ 3 สกัดนาค
 • หมู่ที่ 4 โคกหน้ากลอง
 • หมู่ที่ 5 หนองขนาก
 • หมู่ที่ 6 หนองเข้
 • หมู่ที่ 7 หนองตูม
 • หมู่ที่ 8 ดงอีจานใหญ่
 • หมู่ที่ 9 ซับลังกา
 • หมู่ที่ 10 ประชาไทย
 • หมู่ที่ 11 พูนทรัพย์พัฒนา
 • หมู่ที่ 12 เจริญผล
 • หมู่ที่ 13 หนองกาดพัฒนา

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสุขไพบูลย
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเข้-หนองตูม
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล
  • โรงเรียนสกัดนาควิทยา
  • โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา
  • โรงเรียนบ้านหนองขนาก
  • โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย
  • โรงเรียนบ้านหนองตะเข้–หนองตูม
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนแขวน
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตูม
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดซับลังกา
  • วัดประชาไทย
  • วัดสุขไพบูลย์
  • วัดหนองขนาก
  • วัดหนองเข้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย