อำเภอเมืองเพชรบุรี

อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

เมืองเพชรบุรี เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการบริหาร เศรษฐกิจ และการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี มีอาณาบริเวณเป็นที่ราบ มีภูเขาหินปูนโดดบ้างเล็กน้อย มีชายหาดที่ขึ้นชื่อคือ "หาดเจ้าสำราญ" มีแม่น้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนคนเมืองเพชรบุรีมาแต่สมัยโบราณไหลผ่านกลางอำเภอ นั่นคือ "แม่น้ำเพชร" และหากมองจากเขตเทศบาล จะปรากฏ "เขาวัง" หรือ "พระนครคีรี" ตั้งตระหง่านบนยอดเขาสามลูก อีกทั้งยังมีพระปรางค์ 5 ยอด อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในสมัยโบราณด้วย

อำเภอเมืองเพชรบุรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Phetchaburi
หาดเจ้าสำราญ
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอเมืองเพชรบุรี
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอเมืองเพชรบุรี
พิกัด: 13°6′43″N 99°56′38″E / 13.11194°N 99.94389°E / 13.11194; 99.94389
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด283.901 ตร.กม. (109.615 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด121,998 คน
 • ความหนาแน่น429.72 คน/ตร.กม. (1,113.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 76000
รหัสภูมิศาสตร์7601
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี
ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 0 3242 5544 โทรสาร 0 3242 55 44
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเมืองเพชรบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

อำเภอเมืองเพชรบุรี เดิมชื่ออำเภอจังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอคลองกระแชง ได้รับการจัดตั้งให้เป็นอำเภอเมื่อประมาณ พ.ศ. 2446 เนื่องจากสถานที่ตั้งของศูนย์ราชการอยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง ในอดีตใช้พื้นที่ของวัดพลับพลาชัยเป็นศูนย์ราชการของอำเภอคลองกระแชง ภายหลังจึงได้มีการย้ายออกจากวัดพลับพลาชัยเนื่องจากพื้นที่ของวัดคับแคบ ไปตั่งอยู่บริเวณที่เป็นที่ตั้งศาลากลางหลังใหม่ และต่อมาได้ย้ายมา ณ ที่ปัจจุบันแต่ก็ไม่ไกลสถานที่เดิมยังในเขตตำบลคลองกระแชงเหมือนเดิม ซึ่งอยู่ตอนกลางของอำเภอเมืองเพชรบุรี ด้านทิศตะวันออกของตำบลติดกับแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นสายน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวเมืองเพชรมายาวนาน การที่อำเภอคลองกระแชงเป็นที่ตั่งศูนย์ราชการของจังหวัดเพชรบุรีจึงได้เปลียนชื่อเป็น อำเภอเมืองเพชรบุรี และยังได้มีการยุบพื้นที่บางตำบลในเขตอำเภอบ้านแหลม แล้วนำมาอยู่ในเขตกำรปกครองของ อำเภอเมืองเพชรบุรีอีกด้วย[1] ได้แก่ ตำบลนาพันสาม ตำบลหนองพลับ เนื่องจากห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม [2]

24 กันยายน พ.ศ. 2459 ได้มีประกาศ ตั้งอำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี โดยแยกท้องที่อำเภอจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น 2 อำเภอ โดยอำเภอที่ตั้งใหม่คือ อำเภอท่าช้าง อำเภอเดิมแลเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอคลองกระแชง มีผลเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2459[3]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองท้องที่ แก้

อำเภอเมืองเพชรบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 24 ตำบล 184 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[4]
1. ท่าราบ Tha Rap
ยกเลิกระบบหมู่
11,126
2. คลองกระแชง Khlong Krachaeng
ยกเลิกระบบหมู่
8,768
3. บางจาน Bang Chan
9
4,090
4. นาพันสาม Na Phan Sam
9
3,843
5. ธงชัย Thong Chai
9
9,461
6. บ้านกุ่ม Ban Kum
13
7,105
7. หนองโสน Nong Sano
7
4,915
8. ไร่ส้ม Rai Som
9
6,060
9. เวียงคอย Wiang Khoi
3
1,274
10. บางจาก Bang Chak
8
2,111
11. บ้านหม้อ Ban Mo
6
9,011
12. ต้นมะม่วง Ton Mamuang
6
5,445
13. ช่องสะแก Chong Sakae
10
7,523
14. นาวุ้ง Na Wung
9
3,033
15. สำมะโรง Sam Marong
7
2,406
16. โพพระ Pho Phra
11
2,232
17. หาดเจ้าสำราญ Hat Chao Samran
7
4,957
18. หัวสะพาน Hua Saphan
14
4,484
19. ต้นมะพร้าว Ton Maphrao
4
2,234
20. วังตะโก Wang Tako
3
1,404
21. โพไร่หวาน Pho Rai Wan
7
5,731
22. ดอนยาง Don Yang
13
5,588
23. หนองขนาน Nong Khanan
13
6,431
24. หนองพลับ Nong Phlap
7
2,376

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเมืองเพชรบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง ประกอบด้วย

 • เทศบาลเมืองเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหัวสะพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวสะพานและตำบลวังตะโกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองขนาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขนานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางจานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาพันสามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธงชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโสนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่ส้มและตำบลเวียงคอยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางจากทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหม้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องสะแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาวุ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำมะโรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพพระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นมะพร้าวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพไร่หวานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองพลับทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. โฉนดที่ดิน เก่า ในตำบลนาพันสาม ตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี
 2. http://www.napansam.com/index.php เก็บถาวร 2010-02-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ประวัติความเป็นมา ตำบลนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี
 3. ประกาศ ตั้งอำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๓ ตอนที่ ๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ หน้าที่ ๑๖๖
 4. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°06′29″N 99°56′46″E / 13.108°N 99.946°E / 13.108; 99.946

• เว็บไซต์หน่วยงานราชการในอำเภอเมืองเพชรบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เก็บถาวร 2019-11-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน