วัดมุมลังกา

วัดร้างในจังหวัดสุโขทัย

วัดมุมลังกา ตั้งอยู่ทางตะวันออกของถนนพระร่วง (ในปัจจุบันถนนพระร่วงถูกลาดยางทับบนแนวถนนเดิม) ไม่ปรากฏหลักฐานประวัติในการสร้าง เนื่องจากมีฐานเจดีย์ใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าอาจเป็นเจดีย์ทรงระฆัง นักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจเป็น วัดลังการาม ตามที่ปรากฏชื่อในจารึกวัดอโสการาม ที่กล่าวว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1942 เจดีย์ประธานเหลือแต่ฐาน มีวิหารอยู่ด้านตะวันออกของเจดีย์ และเจดีย์รายรอบบริเวณนั้น ที่น่าสังเกตคือมีอุโบสถตั้งอยู่ในทิศตะวันตกขององค์เจดีย์ อันเป็นการวางผังที่พบในการสร้างวัดของกรุงศรีอยุธยา[1]

วัดมุมลังกา
วิหารของวัดมุมลังกา
แผนที่
ที่ตั้งทางด้านตะวันออกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, ประเทศไทย
ประเภทโบราณสถาน
ส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ความเป็นมา
วัสดุอิฐ
สร้างประมาณ พ.ศ. 1942
สมัยสุโขทัย
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนวัดมุมลังกา
ขึ้นเมื่อ8 มีนาคม พ.ศ. 2478
เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย
เลขอ้างอิง0004058

อ้างอิง

แก้
  1. "โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านใต้". กรมศิลปากร. 2 พฤษภาคม 2018. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-06-03. สืบค้นเมื่อ 2018-05-02.