ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 สายอุตรดิตถ์–เมืองเก่า เป็นทางหลวงแผ่นดินระหว่างอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 97.678 กิโลเมตร[1] (รวมเส้นทางกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113, 1305 และ 1404 (เฉพาะช่วงหนองอ้อ–ศรีสัชนาลัย))

Thai Highway-102.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102
ถนนบรมอาสน์, ถนนพาดวารี, ถนนศรีพิทักษ์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:97.678 กิโลเมตร (60.694 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-11.svg ทล.11 ใน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-12.svg ถนนจรดวิถีถ่อง ใน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ และขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่สี่แยกอุตรดิตถ์ถึงสามแยกทุ่งยั้ง เส้นทางช่วงแรกเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 บริเวณสี่แยกอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 บริเวณสามแยกวัดโบสถ์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากนั้นเส้นทางช่วงที่ 2 จึงเริ่มต้นอีกครั้งบริเวณสามแยกศรีสัชนาลัย ไปสิ้นสุดที่ถนนจรดวิถีถ่อง บริเวณสามแยกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทางราบ ไม่คดเคี้ยว

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 มีการขยายเส้นทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยการรวมเส้นทางกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113, 1305 และ 1404 (เฉพาะช่วงหนองอ้อ–ศรีสัชนาลัย) ทำให้ปัจจุบัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 มีระยะทาง 97.678 กิโลเมตร (ทับซ้อนกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ระยะทาง 687 เมตร)

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ทิศทาง: อุตรดิตถ์-เมืองเก่า
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  อุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย
อุตรดิตถ์ 0+000 แยกอุตรดิตถ์ เชื่อมต่อจาก:   ถนนบึงทุ่งกะโล่ จาก ทุ่งกะโล่, มรภ.อุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
    ทล.11 ไปพิษณุโลก     ทล.11 ไป อ.เด่นชัย
แยกเกาะไทย   ถนนป่าขนุน-พิชัย ไป บ.เกาะไทย   ถนนป่าขนุน-พิชัย ไป อ.เด่นชัย
2+556 สะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน
แยกบ้านเกาะ   ถนนเจริญธรรม ไป บ.เกาะ   ถนนเจริญธรรม ไปสถานีรถไฟอุตรดิตถ์, เข้าเมืองอุตรดิตถ์
4+516 แยกห้วยไผ่ ไม่มี   ถนนบรมอาสน์ เข้าเมืองอุตรดิตถ์
  ทล.117 ไป อ.ตรอน ไม่มี
6+687 แยกทุ่งยั้ง   ทล.1046 ไป อ.ตรอน ไม่มี
8+845 แยกวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ไม่มี   ทล.1041 ไป อ.ลับแล
18+719 แยก สภ.ด่านแม่คำมัน   ทล.1196 ไป อ.ศรีนคร, อ.ตรอน ไม่มี
สุโขทัย 25+300 แยกศาลาไก่ฟุบ   ทางหลวงชนบท สท.3015 ไป บ.ศาลาไก่ฟุบ, บ.หนองชายไผ่ ไม่มี
39+907 แยกวัดโบสถ์   ทล.101 ไป อ.สวรรคโลก   ทล.101 ไป แพร่
  ศรีสัชนาลัย–เมืองเก่า
สุโขทัย แยกศรีสัชนาลัย   ทล.101 ไป อ.สวรรคโลก   ทล.101 ไป แพร่
สะพาน ข้ามแม่น้ำยม
ไม่มี   ทล.102 ไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตรงไป:   ทล.1404 ไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, อ.สวรรคโลก
แยกสารจิตร 1294 ทล.1294 ไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, อ.สวรรคโลก 1294 ทล.1294 ไป อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
แยกถนนพระร่วง (นาทุ่ง)   ทล.106 ไป อ.สวรรคโลก   ทล.106 ไป อ.ทุ่งเสลี่ยม, อ.เถิน
แยกวังกระจาย     ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย ไป พิษณุโลก     ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย ไป ตาก
98+365 แยกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   ถนนจรดวิถีถ่อง เข้าเมืองสุโขทัย   ถนนจรดวิถีถ่อง ไป ตาก
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญบนเส้นทางแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข