ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 สายอุตรดิตถ์–ศรีสัชนาลัย เป็นทางหลวงแผ่นดินระหว่างอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ถึงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 39.907 กิโลเมตร

Thai Highway-102.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:39.907 กิโลเมตร (24.797 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-11.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ใน อ.เมืองอุตรดิตถ์
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-101.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ใน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ และขนาด 4 ช่องจราจรบริเวณตั้งแต่สามแยกทุ่งยั้งถึงสี่แยกอุตรดิตถ์ เริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 หน้าวัดโบสถ์มณีราม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปสิ้นสุดที่สี่แยกอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทางราบ ไม่คดเคี้ยว

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ทิศทาง: อุตรดิตถ์–ศรีสัชนาลัย
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
อุตรดิตถ์ 0+000 แยกอุตรดิตถ์ เชื่อมต่อจาก:   ถนนบึงทุ่งกะโล่ จาก ทุ่งกะโล่, มรภ.อุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
    ทล.11 ไปพิษณุโลก     ทล.11 ไป อ.เด่นชัย
แยกเกาะไทย   ถนนป่าขนุน-พิชัย ไป บ.เกาะไทย   ถนนป่าขนุน-พิชัย ไป อ.เด่นชัย
2+556 สะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน
แยกบ้านเกาะ   ถนนเจริญธรรม ไป บ.เกาะ   ถนนเจริญธรรม ไปสถานีรถไฟอุตรดิตถ์, เข้าเมืองอุตรดิตถ์
4+516 แยกห้วยไผ่ ไม่มี   ถนนบรมอาสน์ เข้าเมืองอุตรดิตถ์
  ทล.117 ไป อ.ตรอน ไม่มี
6+687 แยกทุ่งยั้ง   ทล.1046 ไป อ.ตรอน ไม่มี
8+845 แยกวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ไม่มี   ทล.1041 ไป อ.ลับแล
18+719 แยก สภ.ด่านแม่คำมัน   ทล.1196 ไป อ.ศรีนคร, อ.ตรอน ไม่มี
สุโขทัย 25+300 แยกศาลาไก่ฟุบ ไม่มี   ทางหลวงชนบท สท.3015 ไป บ.ศาลาไก่ฟุบ, บ.หนองชายไผ่
39+907 แยกวัดโบสถ์มณีราม   ทล.101 ไป อ.สวรรคโลก   ทล.101 ไป แพร่
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญบนเส้นทางแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข