เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

เทศบาลเมืองในจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

สุโขทัยธานี เป็นเทศบาลเมืองในอำเภอเมืองสุโขทัย และเป็นหนึ่งในสามเทศบาลเมืองของจังหวัด สุโขทัย คู่กับเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย และเทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 และก่อตั้งสำนักงานเมื่อ พ.ศ. 2501 มีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธานีทั้งตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ถนนสิงหวัฒน์ ภายในเมืองสุโขทัยธานี
ถนนสิงหวัฒน์ ภายในเมืองสุโขทัยธานี
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ตรา
ทม.สุโขทัยธานีตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
ทม.สุโขทัยธานี
ทม.สุโขทัยธานี
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
พิกัด: 17°00′51″N 99°49′18″E / 17.01417°N 99.82167°E / 17.01417; 99.82167
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุโขทัย
อำเภอเมืองสุโขทัย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีพัฒสอน ดอนพิมพา
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.5 ตร.กม. (1.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[1]
 • ทั้งหมด14,850 คน
 • ความหนาแน่น4,242.86 คน/ตร.กม. (10,989.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04640102
ที่อยู่
สำนักงาน
362 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เว็บไซต์www.sktmun.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

แก้

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480[2] ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก และได้ประกาศให้จัดตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2480 โดยตั้งอยู่ที่ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสวรรคโลก ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2482 ก็ได้มีการยุบจังหวัดสวรรคโลก เปลี่ยนเป็นจังหวัดสุโขทัย มาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

เทศบาลตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน[2] บริเวณกึ่งกลางของตัวอำเภอเมืองสุโขทัย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ระยะทาง 440 กิโลเมตร

ประชากรและเขตการปกครอง

แก้

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 13,567[3] คน แบ่งออกเป็นผู้ชาย 6,313 คน กับผู้หญิง 7,254 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 ชุมชน[2] ประกอบไปด้วย

 • ชุมชนวังหิน
 • ชุมชนบางแก้ว
 • ชุมชนราชธานี
 • ชุมชนประชาร่วมใจ
 • ชุมชนคูหาสุวรรณ
 • ชุมชนวิเชียรจำนงค์
 • ชุมชนคลองโพธ์
 • ชุมชนคลองตาเพชร
 • ชุมชนตาลเดี่ยว
 • ชุมชนร่วมพัฒนา
 • ชุมชนเลอไท
 • ชุมชนพระแม่ย่า

โครงสร้างพื้นฐาน

แก้

การขนส่ง

แก้

ทางถนน

แก้
ระหว่างจังหวัดและเมือง
แก้

สามารถเดินทางได้โดยรถส่วนตัว และระบบขนส่วนมวลชนต่างๆ (รถทัวร์ รถตู้ บขส) ผ่านทางหลวงสายสำคัญต่างๆ โดยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ตรงวงเวียนหอนาฬิกาสุโขทัย

ภายในตัวเมือง
แก้

“รถคอกหมู” เป็นรถโดยสารประจำทาง ระหว่างเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไปยังเมืองเก่า (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) และต่างอำเภอ เช่น ศรีสำโรง กงไกรลาศ บ้านด่านลานหอย

ทางราง

แก้

ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไม่มีระบบขนส่งทางราง โดยสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้สุดคือ สถานีรถไฟสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีระยะห่าง 39 กม. สามารถเดินทางได้โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101

ในอนาคตทางกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ เส้นทางพิษณุโลก - เชียงใหม่ และจะมีการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสุโขทัยในบริเวณตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย

สถานที่ราชการของจังหวัด

แก้
 • ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
 • ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
 • ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

สถานศึกษา

แก้
 • โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุโขทัย
 • โรงเรียนอุดมดรุณี
 • โรงเรียนกวางตง
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ศาสนสถาน

แก้

สถานที่สำคัญอื่นๆ

แก้

ภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้