แม่น้ำยม (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดอยู่ในป่าดงดิบสูงชันสลับซับซ้อนบนทิวเขาผีปันน้ำและเทือกเขาแดนลาว ในเขตจังหวัดพะเยาและแพร่ โดยมีแม่น้ำงิม และแม่น้ำควร ไหลมาบรรจบกันที่บ้านบุญยืน ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีความยาวประมาณ 735 กิโลเมตร กระแสน้ำไหลผ่านที่ราบสูงของอำเภอปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนแม่น้ำน่านจะไปรวมกับแม่น้ำปิง ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

แม่น้ำยม
แผนที่แสดงตำแหน่งลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกับลุ่มน้ำสาขาต่าง ๆ
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
จังหวัดพะเยา, แพร่, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำทิวเขาผีปันน้ำ
 • ตำแหน่งบ้านบุญยืน ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 • ระดับความสูง347 เมตร (1,138 ฟุต)
ปากน้ำแม่น้ำน่าน
 • ตำแหน่ง
ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ระดับความสูง
28 เมตร (92 ฟุต)
ความยาว735 กิโลเมตร (456 ไมล์)[1]
พื้นที่ลุ่มน้ำ24,047 ตารางกิโลเมตร (9,285 ตารางไมล์)
อัตราการไหล 
 • ตำแหน่งจังหวัดนครสวรรค์
 • เฉลี่ย103 m3/s (3,600 cu ft/s)
 • สูงสุด1,916 m3/s (67,700 cu ft/s)
ลุ่มน้ำ
ลำน้ำสาขา 
 • ขวาแม่น้ำงาว

สภาพโครงสร้างทางน้ำของแม่น้ำยมมีลักษณะแบบกิ่งไม้ ประกอบด้วยลำน้ำสาขา 77 สาย ระดับน้ำสูงสุดในฤดูฝน ลดลงเมื่อถึงฤดูหนาว และต่ำสุดในฤดูร้อน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำน้ำสาขา

แก้

ต้นน้ำ

แก้

ต้นน้ำซึ่งได้ไหลมาลงยังแม่น้ำยมประกอบด้วย

ลำน้ำสาขาฝั่งขวา

แก้

ลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย

แก้

ลุ่มน้ำยม

แก้

สิ่งมีชีวิตในแม่น้ำยม

แก้

ชนิดและปริมาณพันธุ์ไม้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล คือ มีมากในฤดูหนาวและฤดูร้อน ลดลงในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำสูงและกระแสน้ำไหลแรงจนทำให้พืชใต้น้ำและบนผิวน้ำถูกพัดพากระจัดกระจายไป พืชใต้น้ำมีเพียงชนิดเดียวคือสาหร่ายหางกระรอกซึ่งเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในฤดูร้อน เนื่องจากระดับน้ำไม่สูงมาก แสงแดดสามารถส่องถึงได้ นอกจากนี้ยังพบต้นกก พืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม โผล่พ้นน้ำกระจายอยู่ทั่วไป แม่น้ำยมมีพืชชายน้ำหลายชนิด เช่น หญ้าคา หญ้าแพรก แขม และอ้อ

ในแม่น้ำยมมีปลาน้ำจืด 38 ชนิด ปริมาณปลามีมากที่สุดในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ปลาที่พบมาก ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลาซิว และปลารากกล้วย

พื้นที่คุ้มครอง

แก้

แม่น้ำยมไหลผ่านอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่

อ้างอิง

แก้
  • นทีศรียมนา, กรมวิชาการ, กรุงเทพฯ, 2544

19°23′24″N 100°27′18″E / 19.39000°N 100.45500°E / 19.39000; 100.45500

แม่แบบ:สะพานข้ามแม่น้ำยม

  1. "Longest Rivers in Thailand". 25 April 2017.