ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร–จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือด้านตะวันออก มีปลายทางทิศใต้บนถนนพหลโยธิน ในตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และมีปลายทางทิศเหนือที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ในตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เชื่อมต่อกับบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ระยะทางรวม 505.853 กิโลเมตร และในช่วงเด่นชัย ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 13

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101
ถนนกำแพงเพชร, ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย,
ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนศรีสัชนาลัย-แพร่,
ถนนยันตรกิจโกศล
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สีแดง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
(เด่นชัย–จุดผ่านด่านถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน)
ความยาว505.853 กิโลเมตร (314.322 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 
ปลายทางทิศเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2W ในแขวงไชยบุรี ประเทศลาว
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ และขนาด 4 ช่องจราจรในบางช่วง อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก,[1] แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก,[2] และแขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 และแขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่[3] ระยะทางตลอดทั้งสาย 505.853 กิโลเมตร แต่ส่วนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงมีระยะทาง 488.361 กิโลเมตร

ช่วงกำแพงเพชร–เด่นชัย แก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ในตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำปิงเข้าสู่เขตตัวเมืองกำแพงเพชร มีชื่อเรียกในช่วงนี้ว่า ถนนกำแพงเพชร จากนั้นตัดผ่านเมืองกำแพงเพชรจนถึงแยกบรรจบทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ผ่านอำเภอพรานกระต่าย แล้วเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยที่อำเภอคีรีมาศ จากนั้นข้ามแม่น้ำยม โดยตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ก่อนผ่านอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จากนั้นมีทางแยกขวาไปจังหวัดอุตรดิตถ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102) ช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ที่เริ่มต้นจากอำเภอสวรรคโลก เริ่มต้นต่อจากถนนจรดวิถีถ่องในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกถึงตัวอำเภอศรีสัชนาลัย จะเรียกถนนในช่วงนี้ว่า ถนนศรีสัชนาลัย

ช่วงเด่นชัย–จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น แก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ตอนท่าวังผา-ปัว

ทางหลวงตัดผ่านต่อไปยังจังหวัดแพร่ที่อำเภอเด่นชัย โดยใช้สายทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่ตำบลไทรย้อย มีแยกซ้ายไปจังหวัดลำปาง และที่ตำบลเด่นชัย มีแยกขวาไปจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นผ่านอำเภอสูงเม่น ผ่านทางเลี่ยงเมืองแพร่ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 แยกซ้ายมือไปอำเภองาว จังหวัดลำปาง ทางหลวงตัดผ่านต่อไปยังอำเภอร้องกวาง แล้วเข้าสู่จังหวัดน่านที่อำเภอเวียงสา ถึงเขตเทศบาลเมืองน่าน จากนั้นเริ่มเส้นทางอีกครั้งหนึ่งที่สี่แยกช้างเผือก ผ่านอำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง ไปสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น - น้ำเงิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยทางหลวงช่วงระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ถึงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีชื่อเรียกว่า ถนนยันตรกิจโกศล ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงยันตรกิจโกศล(วารี ยันตรกิจโกศล) นายช่างกำกับแขวงการทางแพร่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2493 ตามมติ ครม จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ช่วงเด่นชัย ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 13

รายชื่อทางแยก แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทิศทาง: กำแพงเพชร (ทิศใต้) – จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น (ทิศเหนือ)
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  กำแพงเพชร – เด่นชัย
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 0+000 แยกนครชุม       ถนนพหลโยธิน ไป ตาก       ถนนพหลโยธิน ไป นครสวรรค์
2+507 สะพาน ข้ามแม่น้ำปิง
3+200 แยกเทศา   ถนนเทศา 2 ไป บ.ท่อทองแดง, เชื่อมต่อ:   ทางหลวงชนบท กพ.3002 ไป ตาก   ถนนเทศา 1 เข้าเมืองกำแพงเพชร
3+400 แยกกำแพงเพชร   ทล.101 ไป อุตรดิตถ์   ถนนราชดำเนิน 1 ไปโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ตรงไป: ไปที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
8+086 เลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไม่มี   ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไป อ.ไทรงาม, พิจิตร, นครสวรรค์
พรานกระต่าย 28+301 แยกพรานกระต่าย   ทล.1132 ไป บ.วังประจบ, ตาก   ถนนเทศบาล 6 ไป อ.พรานกระต่าย
30+586 แยกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม   ทล.1331 ไป อ.บ้านด่านลานหอย ไม่มี
35+283 แยกบ้านนาป่าแดง ไม่มี   ทล.1065 ไป พิษณุโลก
สุโขทัย คีรีมาศ 59+200 แยกวัดธรรมปัญญาราม ไม่มี   ทล.1311 ไป อ.กงไกรลาศ
61+129 แยกคีรีมาศ   ทล.1319 ไปทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ไม่มี
72+808 แยกนาไผ่ล้อม   ทล.1332 ไปทางเข้าวัดถ้ำพระแม่ย่า ไม่มี
เมืองสุโขทัย 77+031 แยกโยธาธิการ   ทล.1368 ไป บ.กล้วย, บรรจบ:   ถนนจรดวิถีถ่อง ไม่มี
79+962 แยกคลองโพธิ์   ถนนจรดวิถีถ่อง ไป ตาก   ถนนจรดวิถีถ่อง ไป พิษณุโลก
81+763 แยกสนามบิน   ทล.1195 ไปท่าอากาศยานสุโขทัย, อ.สวรรคโลก ไม่มี
สะพาน ข้ามแม่น้ำยม
82+450 แยกบางแก้ว   ทล.101 ไป อุตรดิตถ์   ถนนจรดวิถีถ่อง ไป เมืองสุโขทัย
ตรงไป:   ทล.1293 ไป พิษณุโลก
ศรีสำโรง 90+413 แยกท่าช้าง     ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย ไป ตาก     ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย ไป พิษณุโลก
100+275 แยกประปาศรีสำโรง ไม่มี   ทล.1054 ไป บ.สวน
100+672 แยกวัดโพธาราม ไม่มี   ทล.1318 ไป อ.ศรีนคร
สวรรคโลก 114+044 แยกเลี่ยงเมืองสวรรคโลกทิศใต้   ทล.1370 ไป บ.คุ้งวารี, อ.สวรรคโลก, อ.ทุ่งเสลี่ยม ไม่มี
121+744 แยกในเมือง   ทล.1180 ไป อ.สวรรคโลก   ทล.1180 ไป อ.ศรีนคร
123+972 แยกเลี่ยงเมืองสวรรคโลกทิศเหนือ   ทล.1370 ไป อ.สวรรคโลก ไม่มี
ศรีสัชนาลัย 136+817 แยกบ้านป่ากล้วย   ทล.1201 ไป บ.ป่ากล้วย ไม่มี
148+422 แยกศรีสัชนาลัย   ทล.102 ไป อ.ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไม่มี
149+109 แยกวัดโบสถ์ ไม่มี   ทล.102 ไป อุตรดิตถ์
161+481 แยกดอนระเบียง   ทล.1177 ไป อ.วังชิ้น ไม่มี
187+350 แยกป่าไร่หลวง   ทล.1177 ไป อ.วังชิ้น ไม่มี
แพร่ เด่นชัย 215+931 แยกปางเคาะ   ทล.11 (เด่นชัย-ลำปาง) ไป ลำปาง, เชียงใหม่   ทล.11 (เด่นชัย-ลำปาง) ไป อ.เด่นชัย
    เด่นชัย – แพร่
แพร่ เด่นชัย 227+118 แยกปากจั๊ว เชื่อมต่อจาก:   พิษณุโลก-เด่นชัย จาก อ.เด่นชัย
ไม่มี     พิษณุโลก-เด่นชัย ไป อุตรดิตถ์
228+105 แยกเด่นชัย   ทล.1419 ไป อ.เด่นชัย ไม่มี
สูงเม่น 245+333 แยกบ้านฝ้าย
(เลี่ยงเมืองแพร่ด้านใต้)
ไม่มี     ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ไป อ.ร้องกวาง, น่าน
เมืองแพร่ แยกยันตรกิจโกศล–พญาพล   ถนนพญาพล ไป อ.ลอง ไม่มี
248+042 ตรงไป:   ถนนยันตรกิจโกศล เข้าเมืองแพร่ (แยกเจริญราษฎร์)
  ถนนยันตรกิจโกศล (ในเขตเทศบาลเมืองแพร่)
แพร่ เมืองแพร่ แยกเจริญราษฎร์ เชื่อมต่อจาก:   ทล.101 จาก อ.เด่นชัย
  ถนนศศิบุตร ไปบรรจบถนนเหมืองหิต ถนนภูเก็ต ไปบรรจบซอยเหมืองหิต 1
แยกเหมืองหิต   ถนนเหมืองหิต ไป อ.ลอง, เชื่อมต่อ   ทล.1023   ซอยเหมืองหิต 1 ไปโรงพยาบาลแพร่
แยกบ้านทุ่ง   ถนนเจริญเมือง ไปศาลากลางจังหวัดแพร่   ถนนช่อแฮ ไปโรงพยาบาลแพร่, ท่าอากาศยานแพร่, เชื่อมต่อ   ทล.1022
ถนนบ้านใหม่ ไปศาลากลางจังหวัดแพร่ ไม่มี
แยกนาแหลม   ทล.101 ไป อ.ร้องกวาง, น่าน, เชียงราย ถนนราษฎร์อุทิศ ไปโรงพยาบาลแพร่, ท่าอากาศยานแพร่, บรรจบถนนช่อแฮ
ตรงไป: ถนนนาแหลม ไปบรรจบ   ทล.129
    แพร่ – น่าน
แพร่ เมืองแพร่ 251+107 เชื่อมต่อจาก:   ถนนยันตรกิจโกศล จากเมืองแพร่ (แยกนาแหลม)
253+021 แยกกอเปา
(เลี่ยงเมืองแพร่ด้านเหนือ)
ไม่มี     ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ไป อ.เด่นชัย
255+917 แยกหมวดการทาง ไม่มี   ทล.1134 ไป บ.ร้องเข็ม
ร้องกวาง 274+429 แยกร้องกวาง   ถนนวังซ้าย ไป อ.งาว, พะเยา, เชียงราย   ทล.1134 ไป บ.ร้องเข็ม
298+553 แยกห้วยแก๊ต ไม่มี   ทล.1216 ไป บ.ขุนสถาน
น่าน เวียงสา 341+749 แยกเวียงสา ไม่มี   ทล.1026 ไป อ.นาน้อย
เมืองน่าน แยกเขาน้อย นน.ถ 1-0009 ถนนบ้านพญาวัด-บ้านเขาน้อย ไปทางเข้าวัดพระธาตุเขาน้อย ไม่มี
365+450 ตรงไป: ถนนเจ้าฟ้า เข้าเมืองน่าน
    น่าน – จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น
น่าน เมืองน่าน 368+730 แยกช้างเผือก เชื่อมต่อจาก: ถนนเปรมประชาราษฎร์ จากเมืองน่าน
ถนนมหายศ จากเมืองน่าน,   ทล.101 (แพร่ – น่าน) ถนนมหายศ จากเมืองน่าน
398+941   ทางหลวงชนบท นน.3007 ไป บ.นาหนุน[4][5] ไม่มี
399+000 สะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน, เขตรอยต่อระหว่าง อ.เมืองน่าน กับ อ.ท่าวังผา
ท่าวังผา 410+429 แยกโรงเรียนบ้านท่าวังผา ไม่มี   ทล.1170 ไป บ.ดอนมูล, น้ำตกศิลาเพชร
412+337 แยกท่าวังผา   ทล.1148 ไป อ.สองแคว, อ.เชียงคำ, พะเยา ไม่มี
ปัว 427+528 แยกอำเภอปัว ไม่มี   ทล.1081 ไป อ.สันติสุข, อ.บ่อเกลือ
431+025   ทางหลวงชนบท นน.3008 ไป บ.ศาลา[5] ไม่มี
เชียงกลาง 444+590 แยกเจดีย์   ทล.1097 ไป อ.สองแคว ไม่มี
เฉลิมพระเกียรติ 499+598 แยกบ้านห้วยโก๋น     ทล.101 ไปจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ไม่มี
ตรงไป:   ทล.1081 อ.บ่อเกลือ
505+853 ตรงไป: เชื่อมต่อกับ     ทางหลวงหมายเลข 2W ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญบนเส้นทาง แก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านด่านพรมแดนบ้านห้วยโก๋น
 • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลพรานกระต่าย
 • โรงพยาบาลคีรีมาศ
 • โรงเรียนคีรีมาศวิทยา
 • วิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย
 • ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
 • โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
 • โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
 • โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 • สถานีรถไฟสวรรคโลก
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
 • ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น
 • โรงพยาบาลสูงเม่น
 • บิ๊กซี สาขาแพร่
 • โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
 • วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่
 • โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 • โฮมโปร สาขาแพร่
 • โรงเรียนพิริยาลัย
 • สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 • ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง
 • โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
 • เทสโก้ โลตัส สาขาแพร่
 • โรงพยาบาลร้องกวาง
 • สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง
 • สถานีตำรวจภูธรไผ่โทน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
 • โรงพยาบาลเวียงสา
 • สถานีตำรวจภูธรเวียงสา
 • โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
 • พระตำหนักธงน้อย
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน
 • แขวงการทางน่านที่ 1
 • เทสโก้ โลตัส สาขาน่าน
 • โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 • ท่าอากาศยานน่าน
 • แขวงการทางน่านที่ 2
 • สถานีตำรวรภูธรตาลชุม
 • โรงพยาบาลท่าวังผา
 • ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา
 • สถานีตำรวจภูธรท่าวังผา
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัว
 • ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง
 • สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง
 • โรงพยาบาลทุ่งช้าง
 • โรงเรียนทุ่งช้าง
 • ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
 • ด่านถาวรห้วยโก๋น - น้ำเงิน

อ้างอิง แก้ไข

 1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/42-highways-agency-4 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก
 2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/43-highways-agency-5 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
 3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/40-highways-agency-2 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
 4. http://nan.drr.go.th/th/node/258 ถนนสาย นน.3007 - บ้านนาหนุน กรมทางหลวงชนบท
 5. 5.0 5.1 http://nan.drr.go.th/th/node/250 แผนที่รวมโครงข่ายทาง กรมทางหลวงชนบท

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข