อำเภอทุ่งเสลี่ยม

อำเภอในจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

ทุ่งเสลี่ยม[1] (คำเมือง: Lanna-Thung Saliam.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เป็นประตูสู่อารยธรรมล้านนา โดย "ทุ่งเสลี่ยม" เป็นภาษาล้านนา หมายถึง ทุ่งสะเดา

อำเภอทุ่งเสลี่ยม
แผนที่จังหวัดสุโขทัย เน้นอำเภอทุ่งเสลี่ยม
คำขวัญ: 
พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า
สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ
รักษาไว้วัฒนธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°19′16.69″N 99°33′42.12″E / 17.3213028°N 99.5617000°E / 17.3213028; 99.5617000
อักษรไทยอำเภอทุ่งเสลี่ยม
อักษรโรมันAmphoe Thung Saliam
จังหวัดสุโขทัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด569.932 ตร.กม. (220.052 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด49,380 คน
 • ความหนาแน่น86.64 คน/ตร.กม. (224.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์64150
รหัสภูมิศาสตร์6409
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
เว็บไซต์http://www.thungsaliam.org/ อำเภอทุ่งเสลี่ยม
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

 • 50 ปีก่อนพุทธศักราช อาณาจักรนครปา ของชนอ้ายลาว แปลว่าคนใหญ่ ถูกจีนตีแตก จึงอพยพลงมา สร้างนครรัฐ ปะปนกับ ชาวมอญ-เขมร
 • เมืองเชลียง พุทธศตวรรษที่5-16 ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์จีน พุทธศตวรรษที่16 เรียกว่า เมืองเฉิงเหลียง พงศาวดารโบราณเรียกว่า แดนเฉลียง
 • ทุ่งเสลี่ยม[2] มีหอรบโบราณลักษณะเป็นเฉลียงเป็นเขตแดนระหว่างเมืองเชียงชื่น(สวรรคโลก)กับเถิน ตั้งอยู่ที่ บ้านหอรบ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 1994 พระเจ้าติโลกราช แห่ง อาณาจักรล้านนา เปลี่ยน เมืองเชลียง เป็น เมืองเชียงชื่น
 • พ.ศ. 2017 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงตีเมืองเชียงชื่น คืน เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองสวรรคโลก
 • พ.ศ. 2034-2072 ขุนช้างขุนแผนกล่าวถึง ทุ่งชะเลียม(ทุ่งเสลี่ยม) ด่านท่าเกวียน(หอรบโบราณทุ่งเสลี่ยม) ของเมืองบางขลัง
 • พ.ศ. 2367 ทำเนียบหัวเมือง เมืองโคฎก อยู่ฝั่งเหนือบางขัง เมืองบางขัง อยู่ฝั่งใต้ลำบางขัง ขึ้นกับเมืองสวรรคโลก
 • พ.ศ. 2411 เจ้าเมืองบางขลัง ชักชวนชาวอำเภอเถิน ให้มาเป็นพลเมือง บ้านปากคลองแห้ง เมืองบางขลัง ปัจจุบันคือบ้านทุ่งเสลี่ยม
 • พ.ศ. 2428 ชาวอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อพยพมาทำมาหากินมีอาชีพล่าสัตว์ ได้รวมกลุ่มกันตั้งชื่อว่า บ้านกลางดง ตำบลนาทุ่ง อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก ได้นำเนื้อและหนังไปขายแลกข้าวที่บ้านปากคลองช้าง (เมืองบางขลังปัจจุบัน) ปากคลองแห้ง (บ้านทุ่งเสลี่ยมปัจจุบัน) ตำบลนาทุ่ง อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก
 • พ.ศ. 2460 ก่อตั้ง บ้านค่าชุม แล้วเรียกเพี้ยนเป็น บ้านท่าชุม ตำบลนาทุ่ง อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก
 • พ.ศ. 2463 ชาวบ้านเหมืองนา สร้าง"วัดเหมืองนา" เดิมเป็นที่ตั้งบ้านพักครู
 • พ.ศ. 2475 ก่อตั้ง บ้านเทพพนม ตำบลนาทุ่ง อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก
 • 28 ตุลาคม พ.ศ. 2479 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2479 แยกหมู่บ้านรวม 11 หมู่บ้านของตำบลนาทุ่ง อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก ตั้งเป็นตำบลทุ่งเสลี่ยม ขึ้นกับอำเภอวังไม้ขอน [3]
 • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แยกหมู่ที่ 6-11 ของตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดตั้งเป็นตำบลกลางดง มี 6 หมู่บ้าน [4]
 • 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะตำบลทุ่งเสลี่ยมขึ้นเป็น กิ่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม อยู่ในความปกครองของอำเภอสวรรคโลก และให้มีเขตการปกครองรวม 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งเสลี่ยมและตำบลกลางดง [5]
 • 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2500 ตั้งตำบลไทยชนะศึก ขึ้นกับกิ่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม
 • 11 ธันวาคม พ.ศ. 2502 มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็น อำเภอทุ่งเสลี่ยม [6]
 • 15 กันยายน พ.ศ. 2514 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 กันยายน 2514 ตั้งตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
 • พ.ศ. 2519 ก่อตั้ง บ้านน้ำดิบ (ธารน้ำทิพย์) ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2527 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
 • พ.ศ. 2540 ก่อตั้ง บ้านเด่นรุกขมูล แยกมาจาก บ้านท่าชุม
 • พ.ศ. 2545 ก่อตั้ง บ้านโซกม่วง แยกมาจาก บ้านวังธาร
 • 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลกลางดงเป็นเทศบาลตำบลกลางดง

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอทุ่งเสลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัด 68 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทุ่งเสลี่ยมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน

ลำดับที่ ชื่อตำบล อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
1. บ้านใหม่ไชยมงคล Ban Mai Chai Mongkhon 9 หมู่บ้าน 7,017คน
2. ไทยชนะศึก Thai Chana Suek 11 หมู่บ้าน 8,209คน
3. ทุ่งเสลี่ยม Thung Saliam 13 หมู่บ้าน 14,248คน
4. กลางดง Klang Dong 15 หมู่บ้าน 12,223คน
5. เขาแก้วศรีสมบูรณ์ Khao Kaeo Si Sombun 11 หมู่บ้าน 8,018คน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งเสลี่ยม
 • เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลกลางดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยชนะศึกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งเสลี่ยม (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม)

การศึกษาแก้ไข

อำเภอทุ่งเสลี่ยมมีสถานศึกษาสำคัญดังนี้

 1. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
 2. โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
 3. โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม

การขนส่งแก้ไข

การขนส่งทางถนน บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด และบริษัท ขนส่ง จำกัด ให้บริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ–ทุ่งเสลี่ยม นอกจากนี้ สุโขทัยวินทัวร์ ยังให้บริการรถโดยสารไปยังจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการขนส่งทางราง มีสถานีรถไฟสวรรคโลกในอำเภอสวรรคโลก ห่างจากอำเภอทุ่งเสลี่ยม 32 กิโลเมตร และการขนส่งทางอากาศ มีท่าอากาศยานสุโขทัย ให้บริการโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งเสลี่ยม 42 กิโลเมตร

สถานที่สำคัญแก้ไข

 1. วัดกลางดง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะมียอดเจดีย์ 5 ยอด ศิลปะมอญ มีมณฑป อนุสาวรีย์ของครูบาศรีวิชัย
 2. วัดทุ่งเสลี่ยม หลวงพ่อศิลา
 3. วัดพิพัฒน์มงคล พระพุทธสุโขโพธิ์ทอง (หลวงพ่อทองคำ)
 4. โบราณสถานแนวถนนพระร่วง
 5. โบราณสถานวัดใหญ่ไชยมงคล(จังหวัดสุโขทัย)
 6. โบราณสถานเมืองโคฎก (โบราณสถานนอกเมืองบางขลัง)
 7. วัดเขาแก้วชัยมงคล
 8. หน่วยพิทักษ์ป่าผาผึ้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม

อ้างอิงแก้ไข

 1. ทุ่งเสลี่ยม
 2. เมืองเชียงชื่น น่าจะเป็นเมืองเถิน
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่น 53 หน้า 2012 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2479
 4. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 4063 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2484
 5. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 51 หน้า 1281-1281 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2500
 6. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนที่ 113 ฉบับพิเศษ หน้า 8-10 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2501

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข