ทางหลวงเอเชียสาย 13

ทางหลวงเอเชียสาย 13 (AH13) เป็นถนนเครือข่ายทางหลวงสายเอเชียประเภทสายรอง ระยะทางรวม 760 กิโลเมตร เส้นทางแยกมาจากทางหลวงเอเชียสาย 12 ในประเทศลาว เชื่อมต่อกับทางหลวงเอเชียสาย 2 ในประเทศไทย

ทางหลวงเอเชียสาย 13
2013 1213 Huai Kon border checkpoint.jpg
ทางหลวงเอเชียสาย 13 ผ่านด่านพรมแดนบ้านห้วยโก๋น ฝั่งไทย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว760 กิโลเมตร (470 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ในเมืองไชย แขวงอุดมไซ ประเทศลาว
ปลายทางทิศใต้ ใน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศลาว ลาว
ไทย ไทย
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

เริ่มต้นจากเมืองไชย แขวงอุดมไซ ประเทศลาว ผ่านทางหลวง 2W ผ่านพรมแดนลาวที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ถึงสามแยกแม่จั๊ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้าย ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ช่วงถนนพิษณุโลก - เด่นชัย ผ่านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ถึงสี่แยกอินโดจีน เลี้ยวขวาผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ช่วงถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก ผ่านอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผ่านอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ บรรจบกับทางหลวงเอเชียสาย 1 และ ทางหลวงเอเชียสาย 2 ถนนพหลโยธิน ที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมระยะทางที่ผ่านในประเทศลาว 203 กิโลเมตร และประเทศไทย 557 กิโลเมตร

รายชื่อทางหลวงที่ผ่าน แก้

ลาว
ไทย