อำเภอวัดโบสถ์

อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อำเภอวัดโบสถ์ เป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพรหมพิราม และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491 ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ อำเภอวัดโบสถ์เป็นถิ่นที่อยู่แห่งหนึ่งของปูเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปูหายากชนิดหนึ่งในเมืองไทย

อำเภอวัดโบสถ์
แผนที่จังหวัดพิษณุโลก เน้นอำเภอวัดโบสถ์
คำขวัญ: 
พระบรมธาตุวัดเสนาสน์ สวยธรรมชาติแก่งเจ็ดแคว
บริสุทธิ์แท้น้ำตาลสด เลิศรสล้ำผลิตภัณฑ์การเกษตร
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°58′49″N 100°20′0″E / 16.98028°N 100.33333°E / 16.98028; 100.33333
อักษรไทยอำเภอวัดโบสถ์
อักษรโรมันAmphoe Wat Bot
จังหวัดพิษณุโลก
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,326.2 ตร.กม. (512.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด37,694 คน
 • ความหนาแน่น28.42 คน/ตร.กม. (73.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์65160
รหัสภูมิศาสตร์6507
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวัดโบสถ์ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 53 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวัดโบสถ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วัดโบสถ์ (Wat Bot) 10 หมู่บ้าน
2. ท่างาม (Tha Ngam) 13 หมู่บ้าน
3. ท้อแท้ (Thothae) 8 หมู่บ้าน
4. บ้านยาง (Ban Yang) 11 หมู่บ้าน
5. หินลาด (Hin Lat) 9 หมู่บ้าน
6. คันโช้ง (Khan Chong) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท่างาม และตำบลท้อแท้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่างาม (นอกเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้[1] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้อแท้ (นอกเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคันโช้งทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 • เขตห้ามล่าสัตว์ เขาน้อย-เขาประดู่
 • เขื่อนแควน้อย
 • นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสนาสน์
 • ดื่มน้ำตาลสดวัดโบสถ์
 • ชิมมะม่วงแช่อิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/113/T_0017.PDF