อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดน่าน)

อำเภอในจังหวัดน่าน ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับอำเภอในจังหวัดน่าน สำหรับจังหวัดอื่น ดูที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระเกียรติ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
คำขวัญ: น้ำตกวังเปียนเคียงคู่ ฐานสู้รบเหล่าผู้กล้า
เฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า สู่แหล่งการค้าชายแดน
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°34′45″N 101°4′52″E / 19.57917°N 101.08111°E / 19.57917; 101.08111
อักษรไทยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อักษรโรมันAmphoe Chaloem Phra Kiat
จังหวัดน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด518.690 ตร.กม. (200.267 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด9,834 คน
 • ความหนาแน่น18.95 คน/ตร.กม. (49.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์55130
รหัสภูมิศาสตร์5515
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ตำบลห้วยโก๋นเดิมขึ้นกับอำเภอทุ่งช้าง ส่วนตำบลขุนน่านเดิมขึ้นกับอำเภอบ่อเกลือ ทางราชการได้รวมพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล เพื่อตั้งเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ ตามโครงการจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเฉลิมพระเกียรติแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 22 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[1]
1. ห้วยโก๋น   Huai Kon 7 1,307 3,005
2. ขุนน่าน   Khun Nan 15 1,871 6,771

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโก๋นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนน่านทั้งตำบล

การคมนาคมแก้ไข

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 (น่าน-ปัว-เฉลิมพระเกียรติ)
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 (ปัว-เฉลิมพระเกียรติ)

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดน่าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย