เปิดเมนูหลัก

อำเภอเด่นชัย

อำเภอในจังหวัดแพร่ ประเทศไทย

อำเภอเด่นชัย (คำเมือง: Lanna-Den Chai.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแพร่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดแพร่ ทั้งทางถนน และ ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟเด่นชัยเป็นสถานีประจำจังหวัดแพร่ และ ถนนที่เชื่อมไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งทางภาคเหนือตอนบนและกรุงเทพมหานคร

อำเภอเด่นชัย
แผนที่จังหวัดแพร่ เน้นอำเภอเด่นชัย
พระเจ้าแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุสุโทนคู่เมือง ประตูล้านนาลือเลื่อง ของพื้นเมืองไม้กวาด เด่นชัยสะอาดงามตา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเด่นชัย
อักษรโรมันAmphoe Den Chai
จังหวัดแพร่
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่265.6 ตร.กม.
ประชากร35,712 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น134.45 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์5405
รหัสไปรษณีย์54110
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเด่นชัย เลขที่ 593
หมู่ที่ 8 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54140
พิกัด17°58′42″N 100°3′30″E / 17.97833°N 100.05833°E / 17.97833; 100.05833
โทรศัพท์0 5461 3386
โทรสาร0 5461 3386
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเด่นชัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเด่นชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่ออำเภอ ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนตำบล จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร[1]
1. เด่นชัย   Den Chai 11 4,757 12,245
2. แม่จั๊วะ   Mae Chua 10 3,044 7,398
3. ไทรย้อย   Sai Yoi 12 2,399 6,418
4. ห้วยไร่   Huai Rai 9 1,807 5,293
5. ปงป่าหวาย   Pong Pa Wai 10 1,825 5,375

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเด่นชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเด่นชัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเด่นชัย บางส่วนของตำบลแม่จั๊วะ และบางส่วนของตำบลปงป่าหวาย
  • เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่จั๊วะ
  • เทศบาลตำบลปงป่าหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปงป่าหวาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเด่นชัย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่จั๊วะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเด่นชัยและเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรย้อยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไร่ทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดแพร่ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย