สถานีรถไฟเด่นชัย

สถานีรถไฟเด่นชัย อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดแพร่ เนื่องจากจังหวัดแพร่ ไม่มีเส้นทางรถไฟผ่านอำเภอเมืองแพร่ และสถานีรถไฟเด่นชัยตั้งอยู่ใกล้ อำเภอเมืองแพร่ ประมาณ 24 กิโลเมตร จึงทำให้สถานีรถไฟเด่นชัยเป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดแพร่ และเป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอเด่นชัย เป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวในจังหวัดแพร่ที่ระดับสถานีรถไฟเป็นระดับ 1 มีจำนวนราง 11 ราง เป็นทางหลัก 1 ราง ทางหลีก 6 ราง ทางตัน 2 ราง รางติดชานชาลา 3 ทางซึ่งสถานีรถไฟเด่นชัยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ เป็นระยะทาง 533.94 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านแพะโรงสูบ หมู่ที่6 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110 ซึ่งถ้าลงสถานีรถไฟเด่นชัยยังสามารถเดินทางไปจังหวัดน่านได้อีกด้วย แต่ในอนาคตอาจจะถูกยกเป็นสถานีชุมทางรถไฟ เชื่อมระหว่างทางรถไฟสายเชียงใหม่ เชื่อมกับทางรถไฟสายเชียงของ(เชียงราย) และจะมีการตั้งสถานีรถไฟแพร่ ขึ้นเป็นสถานีประจำจังหวัดแทน ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มต้นปีพ.ศ. 2563 และเสร็จประมาณ พ.ศ. 2566 และในอนาคตสถานีรถไฟเด่นชัยก็เป็นสถานีหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่ สถานีรถไฟปากน้ำโพ - สถานีรถไฟเด่นชัย

เด่นชัย
Den Chai
กิโลเมตรที่ 533.94
แม่พวก
Mae Phuak
-5.72 กม.
ปากปาน
Pak Pan
+4.49 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ
เด่นชัย
DENCHAI
สถานีระดับที่ 1
สถานีรถไฟเด่นชัย.jpg
สถานีรถไฟเด่นชัย
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้งตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
พิกัด17.980357? N 100.046164? E
เส้นทาง รฟท. เหนือ 
ชานชาลา3 ชานชาลาราง (ตัวสถานีส่วนรอการโดยสาร) 11 ชานชาลาราง (บริเวณสถานีทั้งหมด)
ระบบอาณัติสัญญาณหางปลา
ข้อมูลอื่น ๆ
รหัส1164
ตัวย่อภาษาไทยดช.
ตัวย่อภาษาอังกฤษDC.
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สถานีรถไฟเด่นชัย อยู่ระหว่างสถานีรถไฟแม่พวก หรือป้ายหยุดรถไฟแม่พวก หมูที่5 บ้านแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัแพร่ กับสถานีรถไฟปากปาน หมู่ที่1 บ้านปากปาน ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 • ประเภทเส้นทาง : ทางรถไฟทางไกลสายเหนือ
 • รหัส  : 1164
 • ชื่อภาษาไทย  : เด่นชัย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Den Chai
 • ชื่อย่อภาษาไทย : ดช.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : DC.
 • ชั้นสถานี  : สถานีรถไฟชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : หางปลา ใช้สัญญาณเข้าเขตนอก ใช้ห่วงทางสะดวก
 • พิกัดที่ตั้ง  : หลังสถานีมีถนนยันตรกิจโกศล เพื่อเข้าตัวอำเภอเด่นชัย และไปตัวจังหวัดแพร่
 • ที่อยู่  : หมู่ที่6 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
 • ขบวนรถ/วัน:จอด 16 ขบวน รถด่วนพิเศษดีเซลราง รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว ท้องถิ่น และรถสินค้า/น้ำมัน
 • ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : ไม่ต่ำกว่า 100 คน
 • สถานีก่อนหน้า : ที่หยุดรถแม่พวก
 • สถานีก่อนหน้า(ที่ไม่ใช่ที่หยุดรถหรือป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟห้วยไร่
 • สถานีถัดไป : สถานีรถไฟปากปาน
 • ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 533.94 กิโลเมตร

ข้อมูลประวัติการสร้างสถานี และรูปแบบสถานีรถไฟเด่นชัยแก้ไข

สถานีรถไฟเด่นชัย สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เปิดใช้งานเดินรถครั้งแรก วันที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2454 หรือคริสต์ศักราช 1911 เป็นช่วงการก่อสร้างเส้นทางและทดลองเดินรถในช่วงที่ 7 ของการสร้างทางรถไฟสายเหนือ ระหว่าง แม่พวก-ปากปาน ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยการรถไฟหลวงแห่งสยามที่มีพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

ขบวนรถไฟที่เข้าจอดสถานีเด่นชัย(เที่ยวขึ้น) กรุงเทพ-เด่นชัย-เชียงใหม่

ขบวน ประเภทรถ ต้นทาง ออกสถานีต้นทาง ปลายทาง ถึงสถานีปลายทาง ถึงสถานีเด่นชัย จอด(นาที) ออกจากสถานีเด่นชัย
111 รถเร็ว กรุงเทพ 07.00 เด่นชัย 16.30 16.30 - -
7 ด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพ 08.30 เชียงใหม่ 19.30 15.23 1 15.24
407 ท้องถิ่น นครสวรรค์ 05.00 เชียงใหม่ 14.35 10.12 1 10.13
109 รถเร็ว กรุงเทพ 13.45 เชียงใหม่ 04.05 23.39 3 23.42
9 ด่วนพิเศษ(ขบวนอุตรวิถี) กรุงเทพ 18.10 เชียงใหม่ 07.15 02.48 4 02.51
13 ด่วนพิเศษ(นั่งและนอนปรับอากาศ) กรุงเทพ 19.35 เชียงใหม่ 08.40 04.16 4 04.19
107 รถเร็ว กรุงเทพ 20.10 เด่นชัย 05.15 05.15 - -
51 รถด่วน กรุงเทพ 22.00 เชียงใหม่ 12.10 07.17 4 07.20


ขบวนรถไฟที่เข้าจอดสถานีเด่นชัย(เที่ยวล่อง) เชียงใหม่-เด่นชัย-กรุงเทพ

ขบวน ประเภทรถ ต้นทาง ออกสถานีต้นทาง ปลายทาง ถึงสถานีปลายทาง ถึงสถานีเด่นชัย จอด(นาที) ออกจากสถานีเด่นชัย
112 รถเร็ว เด่นชัย 07.30 กรุงเทพ 18.00 - - 07.30
102 รถเร็ว เชียงใหม่ 06.30 กรุงเทพ 21.00 10.43 4 10.46
8 รถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ เชียงใหม่ 08.50 กรุงเทพ 19.25 12.38 1 12.39
408 ท้องถิ่น เชียงใหม่ 09.30 นครสวรรค์ 19.55 14.16 4 14.19
108 รถเร็ว เด่นชัย 19.05 กรุงเทพ 05.10 - - 19.05
52 รถด่วน เชียงใหม่ 15.30 กรุงเทพ 05.25 20.23 4 20.26
14 รถด่วนพิเศษ(นั่งและนอนปรับอากาศ) เชียงใหม่ 17.00 กรุงเทพ 06.15 21.38 4 21.41
10 รถด่วนพิเศษ(ขบวนอุตรวิถี) เชียงใหม่ 18.00 กรุงเทพ 06.50 22.33 4 22.36

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°58′52″N 100°02′46″E / 17.9811938°N 100.0460075°E / 17.9811938; 100.0460075