สถานีรถไฟเด่นชัย

สถานีรถไฟเด่นชัย เป็นสถานีรถไฟระดับหนึ่งบนเส้นทางรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพ–เชียงใหม่) เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดแพร่ เนื่องจากจังหวัดแพร่ยังไม่มีมีเส้นทางรถไฟผ่านตัวอำเภอเมืองแพร่ ตัวสถานีตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแพร่ประมาณ 24 กิโลเมตร อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ เป็นระยะทาง 533.94 กิโลเมตร ซึ่งถ้าลงสถานีรถไฟเด่นชัยสามารถเดินทางไปจังหวัดน่านได้อีกด้วย สถานีรถไฟเด่นชัย อยู่ระหว่างที่หยุดรถแม่พวก กับสถานีรถไฟปากปาน

สถานีรถไฟเด่นชัย
Den Chai Railway Station
สถานีรถไฟเด่นชัยจากขบวนรถ 9051.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งบ้านแพะโรงสูบ หมู่ที่6 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
พิกัด17°58′49″N 100°02′46″E / 17.980357°N 100.046164°E / 17.980357; 100.046164
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางรถไฟสายเหนือ
ชานชาลา3
ราง11
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ระดับชานชาลา1
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1164
ประวัติ
เปิดให้บริการ15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 (110 ปี)
ผู้โดยสาร 16 ขบวนที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
การเชื่อมต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5461-3260 และ 0-5461-3700


เด่นชัย
Den Chai
กิโลเมตรที่ 533.94
แม่พวก
Mae Phuak
−5.72 กม.
ปากปาน
Pak Pan
+4.49 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ,สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

สถานีเด่นชัยก่อสร้างและเปิดเดินรถในสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันตัวสถานีและย่าน มีจำนวนทาง 11 ทาง เป็นทางหลัก 1 ทาง ทางหลีก 6 ทาง ทางตัน 4 ทาง โดยเป็นทางติดชานชาลา 3 ทาง

ในอนาคตสถานีแห่งนี้จะถูกยกขึ้นเป็นสถานีชุมทางรถไฟแห่งใหม่ เชื่อมระหว่างทางรถไฟสายเหนือกับทางรถไฟสายเชียงของ(เชียงราย) และจะมีการตั้งสถานีรถไฟแพร่ ขึ้นเป็นสถานีประจำจังหวัดแทน โดยสถานีรถไฟเด่นชัยจะมีฐานะเป็นสถานีประจำอำเภอเด่นชัย ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มต้นปี พ.ศ. 2564 และจะแล้วเสร็จประมาณ พ.ศ. 2571

ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 • ประเภทเส้นทาง : ทางรถไฟทางไกลสายเหนือ
 • รหัส  : 1164
 • ชื่อภาษาไทย  : เด่นชัย
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Den Chai
 • ชื่อย่อภาษาไทย : ดช.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : DC.
 • ชั้นสถานี  : สถานีรถไฟชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : หางปลา ใช้สัญญาณเข้าเขตนอก ใช้ห่วงทางสะดวก
 • พิกัดที่ตั้ง  : หลังสถานีมีถนนยันตรกิจโกศล เพื่อเข้าตัวอำเภอเด่นชัย และไปตัวจังหวัดแพร่
 • ที่อยู่  : หมู่ที่ 2 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
 • ขบวนรถ/วัน:จอด 16 ขบวน รถด่วนพิเศษดีเซลราง รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว ท้องถิ่น และรถสินค้า/น้ำมัน
 • ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : ไม่ต่ำกว่า 100 คน
 • สถานีก่อนหน้า : ที่หยุดรถแม่พวก
 • สถานีก่อนหน้า(ที่ไม่ใช่ที่หยุดรถหรือป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟห้วยไร่
 • สถานีถัดไป : สถานีรถไฟปากปาน
 • ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 533.94 กิโลเมตร

ข้อมูลประวัติการสร้างสถานี และรูปแบบสถานีรถไฟเด่นชัยแก้ไข

สถานีรถไฟเด่นชัยก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และเปิดเดินรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 โดยเส้นทางช่วงแม่พวก-ปากปาน ซึ่งมีระยะทาง 10 กิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายเหนือ มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นผู้บัญชาการ และมีนายช่างชาวเยอรมัน เอมิล ไอเซนโฮเฟอร์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ในอดีตเคยเป็นจุดจอดพักเติมน้ำมันของเส้นทางรถไฟสายเหนือ ปัจจุบันถูกย้ายสร้างใหม่เป็นสถานีรถไฟศิลาอาสน์

อนาคตสถานีรถไฟเด่นชัยจะเปลี่ยนเป็นชุมทางเด่นชัยในทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของทางรถสายไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

เที่ยวไปแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง เด่นชัย ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 02.48 เชียงใหม่ 07.15 ทดแทนขบวนที่ 1
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 04.16 เชียงใหม่ 08.40
ร107 กรุงเทพ 20.10 ปลายทาง เด่นชัย 05.15
ด51 กรุงเทพ 22.00 07.17 เชียงใหม่ 12.10
ท407 นครสวรรค์ 05.00 10.12 เชียงใหม่ 14.35
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 15.23 เชียงใหม่ 19.30

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ร111 กรุงเทพ 07.00 ปลายทาง เด่นชัย 16.30
ร109 กรุงเทพ 13.45 23.39 เชียงใหม่ 04.05
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้าเที่ยวกลับแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง เด่นชัย ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร112 เด่นชัย 07.30 ต้นทาง กรุงเทพ 18.00
ร102 เชียงใหม่ 06.30 10.46 กรุงเทพ 21.10
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 12.39 กรุงเทพ 19.25

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[1]

ท408 เชียงใหม่ 09.30 14.19 นครสวรรค์ 19.55
ร108 เด่นชัย 19.05 ต้นทาง กรุงเทพ 05.10
ด52 เชียงใหม่ 15.30 20.26 กรุงเทพ 05.25
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 21.41 กรุงเทพ 06.15
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 22.36 กรุงเทพ 06.50

ทดแทนขบวนที่ 2

* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ระเบียงภาพแก้ไข

....

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°58′52″N 100°02′46″E / 17.9811938°N 100.0460075°E / 17.9811938; 100.0460075

 1. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573