อำเภอสามง่าม

อำเภอในจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

อำเภอสามง่าม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

อำเภอสามง่าม
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอสามง่าม
คำขวัญ: แม่ยมอยู่ข้าวปลา ตระการตานาไร่ งามไสวผ้าทอมือ เลื่องลือเบญจรงค์ มั่นคงเครื่องจักสาน นมัสการหลวงพ่อขวัญ
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°30′30″N 100°12′18″E / 16.50833°N 100.20500°E / 16.50833; 100.20500
อักษรไทยอำเภอสามง่าม
อักษรโรมันAmphoe Sam Ngam
จังหวัดพิจิตร
พื้นที่
 • ทั้งหมด338.08 ตร.กม. (130.53 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด42,037 คน
 • ความหนาแน่น124.34 คน/ตร.กม. (322.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์66140 (ไปรษณีย์สามง่าม- เฉพาะตำบลเนินปอ ตำบลรังนก ตำบลสามง่าม ตำบลหนองโสน **รวมถึงตำบลบ้านนา ตำบลบึงบัว ตำบลวังโมกข์ ในเขตอำเภอวชิรบารมี),
66220 (ไปรษณีย์กำแพงดิน - เฉพาะตำบลกำแพงดิน **รวมถึงตำบลหนองหลุม ในเขตอำเภอวชิรบารมี)
รหัสภูมิศาสตร์6607
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอสามง่าม หมู่ที่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสามง่ามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสามง่ามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สามง่าม (Sam Ngam) 16 หมู่บ้าน
2. กำแพงดิน (Kamphaeng Din) 12 หมู่บ้าน
3. รังนก (Rang Nok) 12 หมู่บ้าน
4. เนินปอ (Noen Po) 20 หมู่บ้าน
5. หนองโสน (Nong Sano) 20 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสามง่ามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกำแพงดิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกำแพงดิน
  • เทศบาลตำบลสามง่าม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสามง่าม
  • เทศบาลตำบลเนินปอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินปอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามง่าม (นอกเขตเทศบาลตำบลสามง่าม)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพงดิน (นอกเขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรังนกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโสนทั้งตำบล